Studie visar att glada människor tjänar mer pengar

Hälsa / Forskning

Glada människor tjänar mer

(LA-Times, Nov 19, 2012) Forskare har kunnat visa att tonåringar som är lyckliga och glada, har mer pengar när de är 29 år gamla än deras olyckliga och ledsna jämnåriga.

Oavsett ålder, kön och utseende, tenderar lyckliga människor att tjäna mer än de som brukar vara olyckliga. Jättelyckliga människor, brukar dessutom tjäna 10% mer än genomsnittet.

Michael Norton, beteende vetenskapsman vid Harvard, anser att resultatet tyder på att man bör hjälpa olyckliga ungdomar att finna lyckan och skratta mera.

En del av forskarna anser dessutom att lycka måste sitta i generna och vissa människor måste anstränga sig mer än andra för att lära sig att uppskatta livet och se positivare på tillvaron.

Eftersom resultaten kom till följd av en studie snarare än experiment, så menar man att det är osäkert om verkligen lyckan spelar störst roll för inkomsterna. Man menar också på att extroverta, glada människor naturligtvist kommer att tidigt göra framsteg inom yrkeslivet. Men många andra, förbisedda faktorer kan spela in.