Vetenskap, forskning och nya rön

Hälsa / Forskning / Artikel

Överviktiga barns hälsa förbättras snabbt om man begränsar sockerintaget

gravid

(2015-10-28) En ny studie visar att överviktiga barn som slutar äta socker blir friskare på så lite som 10 dagar. Studien visar att kalorier inte är skapade lika: socker- och fruktoskalorier är farliga.

Enligt pediatrikern Robert Lustig, är sockret inte skadlig för hälsan på grund av dess kalorier, utan på grund av att det är just socker.

Att skära ner sockerkonsumtionen, även om man inte minskar antalet kalorier eller försöker gå ner i vikt, kan upphäva kroniska metaboliska sjukdomar, inklusive högt kolesterol och blodtryck hos barn på bara 10 dagar. Socker skadar kroppens hälsa oavsett hur mycket man väger och hur många kalorier man får i sig dagligen och leder till det så kallade metabola syndromet.

Metabola syndromet består av flera symptom såsom förhöjt blodtryck, högt blodsocker nivå, överviktig runt midjan, och onormala kolesterolvärden som förekommer tillsammans och som ökar risken för hjärtsjukdomar, stroke och diabetes. Vissa sjukdomar associerade med metaboliska syndromet förekommer nu för tiden i barn.


43 barn ingick i studien i åldrarna 9 till 18 år. Alla var överviktiga och hade åtminstone en kronisk metabolisk störning såsom högt blodtryck eller högra triglyceridnivåer. Under nio dagar fick dessa barn äta mat som innehöll mycket lite socker och fruktos.

”När vi tog bort sockret, började barnen svara på signalerna från mättnadskänslan” hävdar en av forskarna. ”De berättade att det kändes som mycket mer mat, trots att de konsumerade samma antal kalorier de brukade göra, skillnaden var bara att de fick i sig mycket mindre socker. Några barn sade att vi överväldigar dem med mat.”


Efter bara nio dagar på sockerfattig kost, hade nästan varje aspekt av deltagarnas metaboliska hälsa förbättrats, även om vikten inte hade förändrats. Förbättringen gällde de diastoliska blodtrycket som minskade med 5mm, triglyceridnivåerna minskade med 33 poäng, de ”onda” kolesterolvärdena minskade med 10 poäng. Vidare förbättrades leverfunktionen medan blodglukosen sjönk med 5 poäng och insulinnivåerna sänktes med en tredjedel.

Resultaten förbluffade forskarna som drog slutsatsen att det är värt att minska sockerintaget och ersätta det med stärkelse.

”Studien visar att en kalori inte är en kalori. Var kalorierna kommer ifrån avgör var någonstans i kroppen de går. Sockerkalorier är värst, eftersom de omvandlas till fett i levern, skapar insulinresistens och risk för diabetes, samt hjärt- och leversjukdomar.” hävdar forskaren Robert Lustig.

Ovanstående inlägg är omtryckt från material som tillhandahålls av University of California - San Francisco. Obs: Material kan redigeras för innehåll och längd.