Vetenskap, forskning och nya rön

Hälsa / Forskning / Artikel

Uppskattning av konstverk stärker immunförsvaret

gravid

(The Telegraph 2015-11-22) Forskare från California University Berkeley säger att studier visar att natur och konst stärker immunförsvaret.

Den läkande kraften i konst och natur är verklig enligt forskare. De hävdar att natur och konst stärker immunförsvaret genom att sänka nivåerna av kemikalier som orsakar inflammation som kan orsaka diabetes, hjärtinfarkt och andra sjukdomar.

I två separata studier av över 200 unga vuxna fick deltagarna i uppgift att rapportera under en viss dag i vilken utsträckning de hade upplevt sådana positiva känslor såsom nöje, vördnad, medkänsla, förnöjsamhet, glädje, kärlek och stolthet.

Prover av kind- och tandköttvävnad samma dag visade att de som upplevt mer av dessa positiva känslor i synnerhet förundran och förvåning, hade de lägsta nivåerna av cytokinen interleukin 6, som är en markör för inflammation.

Enligt psykologen Dächer Keltner vid Kaliforniens Universitet, Berkley främjar positiva känslor såsom vördnad, förundran och skönhet sundare nivåer av cytokiner och har en direkt inverkan på hälsa och livslängd. Känslorna kan framkallas av promenader i naturen, av att lyssna på musik, titta på konst, och dylikt.

Cytokiner är kemikalier som är nödvändiga eftersom de kämpar mot infektioner och sjukdom i kroppen. Alltför många sådana är tecken på typ-2 diabetes, hjärtsjukdom, artrit och även Alzheimers.

”Våra resultat visar att positiva känslor är förknippade med markörer för god hälsa.” säger Jennifer Stellar, en av forskarna. ”

Vi har vetat länge att en sund diet, god sömn och motion stärker kroppens försvar mot fysiska och psykiska sjukdomar. Studien som publicerades i Emotion är den första som tittar på den roll positiva känslor har. Förhöjda nivåer av cytokiner i kroppen förknippas inte endast med immunförsvarssjukdomar utan har även knutits till depression. En studie visade till exempel att deprimerade patienter hade högre nivåer av cytokiner i jämförelse med personer som inte var deprimerade.

Dessutom tror man att produktion av inflammatoriska cytokinmolekyler kan blockera viktiga hormoner och signalsubstanser, såsom serotonin och dopamin, som styr humör, aptit, sömn och minne.

Förundran förknippas med nyfikenhet och lust att utforska som kan motverka inflammation som har motsatt effekt och gör att man vill isolera sig från sin omgivning, hävdar Stellar.

Man tror också att det finns ett samspel mellan lägre cytokinnivåer och positiva känslor. Det ena förstärker det andra.