Barn med ADHD har en hjärna som inte kan sluta dagdrömma

Hälsa / Forskning / Artiklar

Barn med adhd kan inte sluta dagdrömma

Barn med ADHD kan inte sluta dagdrömma. De har svårt att stänga av den del i hjärnan som aktiveras då vi dragdrömmer för att kunna koncentrera oss på en uppgift. Det leder till att de har svårare att klara av vissa uppgifter eftersom deras tankar vandrar runt. Studien som har bidragit med den här förklaringen leddes av Chris Hollis, som anser att grunden till ADHD är fysisk till naturen och att den finns i hjärnan.

ADHD är den vanligaste orsaken till att barn stämplas i västvärlden. Barn med ADHD är rastlösa, har svårt att koncentrera sig på det som de gör, i synnerhet om uppgiften är tråkig och de får problem hemma och i skolan.  Medicinering och beteendeterapi brukar däremot minska symptomen.

Med hjälp av avbildningsteknik har forskarna kunnat bevisa att barn som lider av ADHD har svårt att stänga av en del i hjärnan som vanligtvis aktiveras då vi gör ingenting särskilt, men som dämpas så fort vi börjar koncentrera oss på vissa uppgifter. Området i hjärnan som aktiveras när vi inte gör någonting alls, är ett område som kopplar alla andra delar i hjärnan ihop till en sammanhängande del. När området aktiveras börjar vi dagdrömma och vi kan också få plötsliga insikter och spontana tankar.

I studien avbildades hjärnans aktivitet hos 18 ADHD barn i åldrarna 9-15 år. Dessa bilder av hjärnan jämfördes sedan med bilder av barns hjärnor som inte betraktas lida av ADHD. Jämförelsen visade att barn med ADHD inte stängde av hjärnområdet för dagdrömmeri när de ställdes inför tråkiga uppgifter. Uppgifterna måste därför göras spännande för att de här barnen ska kunna koncentera sig, menar forskarna.

Resultaten publicerades i Journal of Child Psychology and Psychiatry.