Depressionens och stressens effekter på kroppen och på vår hälsa

Hälsa / Forskning

Depressionens och stressens effekter på kroppen

Depression orsakar förändringar i hjärnan som resulterar i mentala, känslomässiga och fysiska förändringar. Identifierade orsaker till sådana förändringar är förändringar i produktionen av vissa transmittorsubstanser och receptorerna i hjärnan. Effekterna blir förändrade sömnmönster, trötthet och aptitlöshet.

Det finns dessutom ett samband mellan stress och depression. Enligt den amerikanska instituted för mental hälsa kan svår stress och kronisk stress leda till depression. De fysiska effekterna till följd av depression förvärras när man är stressad i kroppen. Enligt Dr. Don Colbert, författare till boken ”Stressa mindre” (2008), sker över 1400 kemiska reaktioner i kroppen i samband med stress. Över 30 hormoner och signalsubstanser är involverade i reaktionerna.

Under stressiga perioder i livet utsöndrar binjurarna tre viktiga hormoner: adrenalin, noradrenalin och kortisol. Dessa stresshormoner är ansvariga för kamp/flykt symptomen. Förhöjd puls och blodtryck och förhöjt blodsocker hjälper kroppen att reagera på upplevda hot. De fysiska effekterna brukar vara muntorrhet, snabb och oregelbunden hjärtfrekvens, ångest och aptitlöshet.

Långvarig stress och depression påverkar även produktionen av korilosteroider, något som kan leda till hyperglykemi, något som kan leda till njursjukdom, dålig sårläkning och högt blodtryck.

Depression försvagar dessutom immunförsvaret och leder till att naturliga mördar-T-celler i kroppen minskar i antal. De skyddar kroppen mot cancerframkallande ämnen. Ett försvagat immunförsvar påverkar också kroppens inflammatoriska respons. Denna fysiska effekt av depression har bland annat anknytning till ökad förekomst av artros, astma, hjärtsjukdom och sjukdomar som har med immunförsvaret att göra.

Utsöndring av stresshormoner leder till att blodkärlen dras samman och hjärtfrekvensen ökar. Detta leder till en ökning av blodtrycket som gör att hjärtat arbetar hårdare.

Eftersom depression tar energi i anspråk, är motivationen att motionera, äta och sova ordentligt låg. Detta leder till att personer som lider av depression och/eller stress löper större risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, såsom högt blodtryck, åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke.

Källa: Artikel publicerad i Livestrong.com, How does depression affect your body? (2011)