Stenar och kristaller med beskyddande magiska egenskaper

Kategorier: Astro / magi

Stenar och kristaller med beskyddande magiska egenskaper

Flera stenar anses ha förmågan att stötta bort negativa energier som kommer från osynliga och synliga källor, såsom psykiska energetiska attacker från olika entiteter eller andra levande människor, såsom fiender eller avundsjuka människor.

De flesta stenar som listas nedan gör mer än bara beskyddar en individ.

Agat

Agat har i tusentals år använts av shamaner för beskydd. Denna sten används ofta för att skydda mot negativa energier och entiteter. Agat renar dessutom din aura, tar bort blockeringar i dina chakran, samt avlägsnar negativa energier.

Agat förekommer i många färger.

Ametist

Ametist är viktig eftersom den renar bort och skyddar mot negativa energier såväl som psykiska attacker. Ametist kan höja vibrationerna i ett rum, rena rummet och andra stenar, kristaller och mineraler. För att förstärka de beskyddande egenskaperna, kan du kombinera med moldavit eller svart turmalin.Bergkristall

Det bästa med bergkristall är att den kan förstärka kraften hos andra stenar och mineraler. Energin hos bergkristallen kan sägas vara renande och beskyddande. I och med bergkristall också underlättar fokusering av energi kan den användas för att förstärka dina intentioner, för att manifestera, affirmera. Du kan därmed använda bergkristall för beskydd i kombination med dina egna önskningar och intentioner.

Fluorit

Flourit är en annan beskyddande sten som renar energifältet och din omgivning från negativa energier. Stenen kan även skydda mot strålning från datorer, tv-apparater, m.m. Det finns flera typer av fluorit, men man anser att det är regnbågsfluorit som är lämpligast för att rena energier och reparera energifält. Kan användas i kombination med svart turmalin.

Hematit

Hematit jordar och beskyddar. Hematit kan också hjälpa dig med sömnbesvär och därmed beskydda dig nattetid. Lägg den under kudden för bättre sömn.

Jaspis

Jaspis, en av shamanernas favorit på grund av skyddande jordande förmåga. Denna sten stimulerar även intellektet och kan förbättra vår egen förmåga att skydda oss själva.

Jade

Jade är helande och har beskyddande egenskaper. Den skyddar mot negativa energier, både från andra människor och från andevärlden genom att stärka våra energifält. Den sägs också skydda mot olyckor. En bra sten att ha med sig under resor.

Kvarts

Kvarts har två funktioner: dels kan den dra ut de negativa energierna och dels förstärken den positiva energier. Kvarts kan också rena andra stenar och förstärka deras magiska förmågor.

Labradorit

Labradorit stärker energifältet, beskyddar dig, och hjälper dina chakran komma i balans. Stenen är magisk och kan öka de tillfällen då det uppstår synkronicitet i våra liv.Malakit

Malakit är överlag en bra sten att ha med i och med den har en allmän beskyddande förmåga. Malakit kan rena och balansera våra chakran i synnerhet hjärtchakrat.

Obsidian

De skyddande egenskaperna hos denna sten går ut på att den absorberar psykisk stress, tar bort negativa energier, jordar, och hjälper oss känna att vi har kontakt med oss själva. Obsidian kan också hjälpa med att lösa upp blockeringar i våra chakran.

Pyrit

Pyrit blockerar negativ energi och skyddar från fara, bland andra positiva egenskaper.

Selenit

Selenit renar dig, din omgivning och andra stenar, men behöver inte själv renas. Den renar snabbt energifält, smycken, rum och skapar en harmonisk atmosfär. Ge den 10 minuter och du kommer att känna av förändringen. Eftersom selenit är så beskyddande och kräver noll underhåll är den en favoritsten som används i healing och man kan ha den överallt för energikontroll.

Svart onyx

Svart onyx renar oss från negativa tankemönster och kan också absorbera negativ energi. Denna sten hjälper med energiutmattning, energidränage, psykiska attacker samt ovälkomna energier.

Svart turmalin

Svart turmalin skyddar, jordar och renar. Skulle man ranka stenar, skulle man nog ranka svart turmalin som den absolut bästa stenen på att skydda mot psykiska attacker, negativa energier, entiteter, energivampyrer, etc. Svart turmalin kan hjälpa healers fungera som rena kanaler. I och med svart turmalin även renar våra negativa tankemönster, kan den hjälpa oss att neutralisera jobbiga psykiska inre konflikter. Den hjälper oss komma i balans. De beskyddande egenskaperna kan också förstärkas om man kombinerar med hematit, ametist, rökkvarts och sugilit.

Publiceringsdatum: 2018-05-24

Rekommenderad läsning: