Vilka är de bakomliggande orsakerna till att man är för snäll?

Livsstil / Guider / Artikel

Generositet och snällhet är inneboende faktorer i den mänskliga naturen eller psyke.

Vi tar hand om varandra och ställer upp för varandra och detta är helt önskvärt och naturligt.

Övergenerositet är dock tecken på djupare problem.

 

 

Barndomen

Beteenden i vuxen ålder påverkas oftast av uppväxten. En person som lider av övergenerositet var oftast övergenerös redan under barndomen. Om dina föräldrar var särskilt uppmärksamma och snälla mot andra människor, börjar även du visa de här egenskaperna. Din mamma och din pappa kan ha tvingat dig alltför ofta att vara snäll och respektfull mot andra människor samt dela dina leksaker med andra barn, även de som du inte kände för det. Beteendet blev så småningom internaliserat. Det här sättet att uppfostra barn på kan skapa identitetsproblem i vuxen ålder, eftersomman ser uppoffring som något naturligt i livet.

Rädsla för auktoriteter

Om ett barn ständigt förväntas att lyda och straffas ständigt för olydnad, kan barnet utveckla en "reflex" att ständigt ställa upp för andra människor.

Rädsla för straff och för att göra andra besvikna utgör orsakerna. Detta kan ta många uttryck, allt från rädsla för att bryta upp med en partner, till att förlora vänner eller bli uppsagt från sitt jobb.

 

 

Behov av uppmärksamhet

Medvetet eller omedvetet, är övergenerositet ett tecken på att man vill ha uppmärksamhet och att man även har ett behov av kärlek.

Man gör allt man kan för andra, för att i gengäld känna sig viktig och uppskattad.

Dålig självkänsla

Okontrollerbar övergenerositet är ett tecken på dåligt självkänsla och självförtroende. Personen som lider av övergenerositet har svårt att hitta sitt värde någon annanstans och har svårt att tro att de är mer värda.

Vissa människor med lågt självförtroende är övergenerösa med andra som kompensation. De hanterar detta på ett felaktigt sätt. De går till extremer för att få acceptans, på fel sätt, och resultaten är inte värda ansträngningen.

Nästa: Konsekvenserna»

1. Varningssignalerna - Hur du känner igen en person som är för snäll.

2. Orsakerna - Varför är vissa människor för snälla?

3. Konsekvenserna - Vad händer i våra liv om vi är för snälla?

4. Hanteringstips - Att lära sig att säga nej!