NAD-molekyl håller oss friska länge

Hälsa / Forskning / Artikel

(Immortal Humans) - Mycket forskning idag syftar för att komma på orsaken till varför man blir gammal och dör. 

En australiensk studie vid Sydney Adventist Hospital avslöjar att människor börjar uppleva stora tecken på åldrande efter 50 års ålder. Då befinner de sig i en fas då kroppens förmåga att läka sig själv minskar.

Enligt Dr Ross Grant, chef vid institutet, visade de senaste studierna att kroppen behöver en viss molekyl vid namn NAD som kroppen behöver för att producera energi, reparera celler och för att öka livslängden.

NAD-halten i kroppen sjunker enligt Dr Ross Grant snabbt med åldern, och den här studiens är den första i världen som visar att NAD-molekylen har ett samband med åldrandet. När NAD-molekylhalten minskar i kroppen brukar dessutom de enzymer som ger kroppen hög självläkningsförmåga också minskar.

Det positiva är att produktionen av NAD också kan stimuleras. Ett sätt är att äta mer polyfenoler, som bland annat finns i mörkfärgade frukt, såsom blåbär och grönsaker. Att äta rätt sorts mat, kan förklara enligt Grant, varför en del håller sig yngre under en längre tid och varför andra åldrar mycket snabbare. Genom att öka NAD-molekylernas halter i kroppen kan man hjälpa kroppen att reparera kroppen och förse cellerna med energi.