Numerologi

Numerologi eller tallära handlar om den energi som finns i siffror.

Ta reda på hur du eller någon annan är enligt numerologin!

Numerologisk beräkning

Pytagoras trodde på numerologin och sanningen i den. Numerologi tillämpades däremot även i andra kulturer förutom den grekiska. Anledningen till att numerologin blev så populär var för att man kunde räkna exakta tal så på det här viset ansågs numerologin vetenskaplig.

Numerologin handlar om en mystisk relation mellan ett tal och någons personlighet och dennes upplevelser. Numerologin var mycket populär bland vissa matematiker såsom Pyragoras. Numera förknippas numerologin med det paranormala, precis som astrologi och tarot.

Numerologi och numerologer är däremot ganska populära idag och numerologi används för att välja namn till barn eller för att bestämma sig för ett företagsnamn. Bland de sätt som anser sig säga något om någons personlighet är numerologin enklast.

Med hjälp av numerologin kan du upptäcka dina styrkor och svagheter. Dessutom får du reda på hur du behandlar andra och vad du är bäst på.

Nedan kan du beräkna dina tal.

Mata in födelsedatum och namn

Månad (1-12)
Dag (1-31)
År (t.ex. 1980)
Förnamn
Mellannamn
Efternamn

 

Namnstal
Uttryckstal. Hur du uttrycker dig själv i livets olika situationer.
Ödestal
Talet berättar vad du bör göra här på Jorden och vad du kan uppnå.
Personlighetstal
Konsonanterna i ditt namn berättar mycket om den praktiska sidan i livet, bland annat sysselsättning och personliga relationer.
Själstal
Vokalerna i ditt namn återspeglar vad du längtar efter att åstadkomma här i livet, dvs. den subjektiva aspekten av din personlighet.

 

Snabb översikt över talens betydelser:

1. Självständig, Individualistisk, Originell, Ger inte upp, Dominerande, Stark, Stark vilja, Innovativ, Ledare, Initiator Handlar, Uppnår.

2. Anpassningsbar, Förstående, Snäll, Samarbetsvillig, Bra lyssnare, Försiktig, Behöver en partner.

3. Intelligent, Social kompetens, Social, Utbildad, Kreativ, Dynamisk, Dramatisk, Uttrycksfull, Kommunikativ.

4. Stabil, Beslutsam, Säkerhet, Konservativ, Praktisk, Följer regler, Systematisk, Solidarisk, Objektiv.

5. Expansion, Förändring, Äventyr, Spekulation, Visioner, Växande, Evolution, Nyficken, Aktiv, Kompetent, Talangfull, Kämpar mot gränser, Överskrider gränserna, Stadig växt, Grundlägger.

6. Harmoni, Kreativitet, Konst, Rättvisa, Balans, Kärlek, Medlidande, Service, Symboler, Ansvar, Skydd, Omhändertagande, Samhälle, Sympati.

7. Filosofisk, Tyst, Analytisk, Introspektiv, Förstående, Intuitiv, Inspirerar, Kunskap, Medveten, Studier, Meditation.

8. Ambition, Makt, Produktion, Pengar, Säkerhet, Praktisk, Materialism, Status inriktad, Makt-sökande.

9. Fullständig, Osjälvisk, Medlidande, Generositet, Snäll, Tålamod, Slut, Humanitarism, Givande, Ansvar, Kreativt uttryckssätt

11. Mass kommunikation, Grupp ansträngning, Intuition, Samarbete, Opersonlig, Upplysning, Idealistisk, En drömmare

22.Expansiv makt, Universell vision, Manifestation, Strukturell medvetenhet, Stora företag, Ledarskap, Mästare.

Läs mer om Namnstal, Ödestal, Personlighetstal, Själstal.

Numerologi i vardagen

Enligt numerologin vibrerar varje siffra på ett visst sätt. Siffrornas olika vibrationer påverkar oss socialt, ekonomiskt och psykiskt. Läs mer...

Chaldeansk numerologi!

Chaldeansk numerologi anses vara den äldsta numerologin, som uppfanns i Babylonien under 11:e dynastin som kallades den Chaldeanska dynastin. Läs mer...