Runor

Runor kan sägas vara den nordiska mytologins motsvarighet till tarot. Arketyperna i runorna associeras med de nordiska gudarna.

Runor: en kort historik

Runor, spå dig i runor, runornas betydelse

Ingen vet med exakthet hur gamla runorna är. Runliknande symboler i grottor härstammar från slutet av bronsåldern, cirka 1300 f kr. Runorna nämns också i Bibeln, men man tror att runorna först utvecklades för magiska ritualer för att sedan användas som ett skriftligt språk.

Runforskaren R.I. Page vid Universiteten i Cambridge anser att runorna måste ha varit i bruk i flera århundraden innan de första runstenarna ristades med inskriptioner i form av skriftlig språk. Det faktum att runornas namn är så meningsfulla bekräftar att de måste ha haft någon form av magisk eller religiös betydelse innan de började användas som ett alfabet.

Fornnordisk ”runa” betyder hemlighet eller mysterium men man tror också att Runmästare, både kvinnliga och manliga ansågs ha magiska krafter. Runorna representerar objekt, djur, gudar, begrepp och företeelser, men de utvecklades långt innan ett behov av skriftspråk existerade.
Inte förrän 200 e.Kr. var runor så pass utbredda i norra Europa att runalfabetet utvecklades. Alfabetet fick namnet Futharken efter initialerna i de första sex runorna (Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raidho, och Kenaz).

Det är svårt att veta hur det kommer sig att vissa bokstäver i runalfabetet liknar de romerska bokstäverna. Det handlar om Mannaz (M), Fehu (F), Berkanan (B), Raido (R), Hagalaz (H), Isa (I), Sugil (S). Det är möjligt att de är tidiga utvecklingar, som föregår det romerska alfabetet. Vissa forskare tror att det är tvärtom, och att de latinska bokstäverna är själva inspirationen till vissa runor och att det var själva ristningsarbetet som gjorde att många av bokstäverna fick mycket raka former.

Utan tvekan ristades de första runorna i trä. Endast en handfull inskrifter ristade i trä har däremot hittats. De flesta är i sten eller metall.

Historiska skrifter vimlar av exempel på att runor via ceremonier fick magiska krafter genom att man åkallade gudarna. På det här viset fick runorna magiska egenskaper och energier.

Spådom med Runor

Ställ en fråga och dra sedan önskat antal runor för att ta reda på influenserna i ditt liv nu och i framtiden. Varje runa anses också bära på magiska krafter som kan användas till vår fördel.

Ta mig dit...

Runornas betydelser

Runornas betydelser har förändrats genom tiderna men koncepten har bevarats. Här kan du lära dig mer om varje runa och du får också reda på tre olika betydelser för varje runa: den rättvända, den omvända och den bakvända.

Läs mer...