Allt du behöver veta om nanoteknik

Vetenskap / Teknik

Nano revolutionen

2012-07-20

Idag investeras mer pengar i nanoteknik forskning än någonsin. Nanoteknik är intressant men det finns fördelar och nackdelar, risker och förhoppningar. I den här artikelserien försöker vi förklara vad nanoteknik är, hur den uppstod, vilka riskerna och fördelarna är samt vad nanoteknik kommer att innebära för framtiden.

Nano är idag ett slagord, precis som "mikro" var på 1980-talen. När man benämner produkter "nano" behöver det däremot inte innebära att produkter använder sig av nanoteknik. Även om Sverige satsar ganska mycket på nanoteknik är den etiska debatten ganska osynlig och dit hör riskerna med nanotekniken. Fördelanrna diskuteras gärna, såsom material som stöter bort smuts eller läkemedel som kan distribueras mer effektivt i kroppen.

Atomen och nanotekniken

Atomer och nanoteknikRedan för 2400 år sedan påstod den grekiska filosofen Demokritos att världen är uppbyggd av atomer. Atomer är så klart mycket små. En regndroppe består av flera miljarder atomer. En etta följd av 21 nollor. En atom är en tiondels nanometer och en nanometer är en miljondels millimeter. Läs mer...

Vad är nanoteknik?

Vad är nanoteknik?Nanoteknikens andra benämning är atomslöjd. Det beror på att forskarna bygger saker som endast är ett fåtal atomer stora. En atom är inte så stor: endast 0,2 nanometer i diameter. Inom nanotekniken mäter man längd, bredd och avstånd i nanometer. En nanometer är en miljondels millimeter. Läs mer..

Nanoteknik i Sverige

Nanoteknik i SverigeMed nanoteknik hoppas man skapa smarta produkter, som kommer att skapa framgångsrika företag och en marknad för nanoteknik. Förhoppningarna om de stora möjligheterna har lett till att 30 länder i världen har utformat nationella strategier för att utveckla nanotekniken. Läs mer...

Faktiska och pontentiella fördelar med nanoteknik

Fördelar med nanoteknikNanoteknik utlovar bättre material, nya läkemedel och medicinska hjälpmedel, minimal elektronik, och mer miljövänlig produktion. Redan idag finns det företag som har utnyttjat de potentiella möjligheterna som nanotekniken kan erbjuda. Läs mer...

Faktiska och potentiella nackdelar och risker med nanoteknik

Nackdelar med nanoteknik

En del menar att de största riskerna med nanoteknik är förlust av arbetstillfällen i och med att vissa industrier kommer att krascha när nanoteknik bli vanlig. Samtidigt kommer nanotekniken att skapa helt nya markander och många jobbtillfällen. Läs mer...

Etiken med nanotekniken

Etiken med nanotekniken

Analys av nanotekniken från ett etiskt perspektiv kan hjälpa oss att svara på frågor som rör lagstiftning, nanoteknikens roll för framtidens vapenindustri, och vårt eget ansvar för den övriga världen med andra ord frågor som rör social rättvisa. Läs mer...