Faktiska och potentiella fördelar med nanoteknik

Vetenskap / Teknik / Nanoteknik

Fördelar med nanoteknik

2012-07-20

Nanoteknik lovar goda ting, och skapar risker. För att läsa om riskerna och/eller nackdelarna med nanoteknik, klicka här. Nedan beskrivs fördelarna, både faktiska och potentiella.

- Nanotekniken kan revolutionera en hel del elektroniska produkter, förfaranden och tillämpningar. De områden som kan vinna på nanoteknik och dess fortsatta utveckling är de produkter som innehåller nano transistorer, nano dioder, OLED, plastma displayer, kvantdatorer, och många fler.

- Nanotekniken kan också vara energisektorn till nytta. Med nanoteknik kan man utveckla effektivare energiproduktion, energiabsorbtion, och energilagring i mindre och effektivare enheter. Batterier, bränsleceller, och solceller kan bli både mindre och effektivare tack vare nanotekniken.

- En annan industri som kan dra nytta av nanotekniken är produktionsindustrin som kommer att behöva olika material såsom nanorör, aerogeler, nanopartiklar och dylikt för att använda i sina produkter. Dessa material är oftast starkare, lättare och mera hållbara än de som används idag.

- Inom den medicinska sfären ser många idag nanotekniken som en välsignelse. Med hjälp av nanotekniken vill man exempelvis skapa så kallade smarta läkemedel. Man hoppas att dessa läkemedel kommer att bota människor snabbare utan att man får de biverkningar som traditionella läkemedel orsakar. Nano-forskningen inom medicinen fokuserar även på vävnadsregenerering, ben reparation, immunförsvaret, och botemedel mot sådan sjukdomar som cancer, diabetes, och andra vanliga och livshotande sjukdomar.

- Med hjälp av nanotekniken vill man utveckla så kallade "drug delivery systems", eller bättre administrering av läkemedel. I det här fallet kommer man att utforma nanopartiklar så att de känner igen vissa sjukdomar eller tillstånd, t ex cancer. I detta läkemelel system skulle modifierade nanopartiklar söka upp cancerceller och leverera doser av gifter så att endast de specifika cancercellerna dödas. På det här sättet skulle endast cancerceller dödas. Dagens kemoterapi kommer att döda levande celler också. Resultatet blir för patienten att man blir mindre sjuk under behandlingen.

- Även andra läkemedel skulle konstrueras så att de blir målinriktade, så att de endast påverkar sjuk vävnad. Läkemedlen skulle också kunna vara subjektiva, särskild tillverkade för en specifik individ. På det här sättet skulle den fysiologiska responsen komma snabbare, biverkningarna skulle bli färre och samtidigt behöver patienten inte heller prova olika läkemel innan man har hittat rätt.

- Ett förslag som både väcker avsky och hopp, är användning av nano-robotar för att förstärka eller ersätta människans immunförsvar. Tanken är att dessa nanobots ska leva i människans blodomlopp för att tidigt varna en läkare att man har drabbats av virus, bakteria eller vissa sjukdomar. Nano robotarna skulle inte endast slå larm: de skulle också kunna döda virus och reparera eventuella skador i kroppen. En sådan användning bär samtidigt med sig ett stort integritetskränkningsrisk. Dessutom blir en del rädda att terrorister och kriminella skulle kunna kapa en människa genom att hacka sig in i människans immunförsvar.

- Man tror att nanoteknik kan lösa många av världens nuvarande problem, som hör till miljöproblem: brist på vatten, utbildning, mat, energi, mark som kan odlas och fattigdom. Å andra sidan tror man att om man effektiviserar produktion, bygger bättre bostäder, bättre produkter, bättre teknik, förbättrar hälsan m.m. med hjälp av nanoteknik, kommer några problem som idag skapar orättvisor, sjukdomar, fattigdom, m.m. att försvinna eller i alla fall minska radikalt. Materiell fattigdom enligt dagens stantarder kan också minska enligt vissa. Det kommer att bero framför allt på de låga priserna och en överflöd av produkter.

 

Källor och vidareläsning:

Advantages and disadvantages of Nanotechnology

Nano Immune System Enhancement