Faktiska och potentiella nackdelar och risker med nanoteknik

Vetenskap / Teknik / Nanoteknik

2012-07-20 Vissa hävdar att de största riskerna med nanoteknik är förlust av arbetstillfällen i och med att vissa industrier kommer att krascha när nanoteknik bli vanlig. Samtidigt kommer nanotekniken att skapa helt nya markander och många jobbtillfällen.

Nackdelar med nanoteknik

De största riskerna med nanotekniken som lovar att bota människor och förse oss med mindre och snabbare elektronik, fönsterglas som renar sig själv m.m. är den effekt som nanopartiklar kan tänkas ha på människornas hälsa och vilken inverkan de kan ha på miljön.

Det har visat sig att när man inandas nanoteknik kan man förstöra lungorna. Även om företag idag redan använder nanoteknik i olika produkter, såsom solkrämer och förpackningar, finns det inte så mycket forskning om hur den här tekniken kan påverka miljön och vår hälsa.

En amerikansk forskargrupp som hällt minimala molekyler i ett akvarium och har då studerat skador hos fiskar och vattenloppor. Eva Onerdoerster, forskare vid Universitet i Dallas, hällde små små kolbollar, så kallade fuellerener i ett akvarium med fiskar och vattenloppor. Två dygn senare hade fiskarna allvarliga hjärnskador medan hälften av vattenlopporna hade dött. Liknande studier har visar att nanopartiklar kan ge skador i lungor vid inandning.

 

 

På företag och på forskningslabb världen över skapar man ständigt nya nanopartiklar. Med nanopartiklar menar man fria partiklar av olika ämnen, som till exempel guld, silver, kiseloxid och kol, som endast är nanometer i diameter. Nanopartiklarna är för små och kan påverka kroppen på nya sätt. Forskare har visat att kolnanorör framkallar en kraftig inflammation i lungan hos möss. Man är också oroad över att nanopartiklar också kan tränga ut i blodomloppet från lungan, eller att de kan gå rakt genom huden och in i kroppen. Forskare har kunnat visa att en del nanopartiklar stannar på ytan av huden, medan andra går rakt igenom. Innan man börjar använda nanopartiklar kommersiellt, måste de testas noga. Många vill förbjuda tillverkning av nanopartiklar helt och hållet, men man menar också att man kan förse många människor med rent vatten med hjälp av nanoteknik och nanopartiklar och då kan man också rädda liv.

Neurobiologer i Uppsala visade i mars 2006 att nanopartiklar kan lura blod-hjärn-barriären och orsaka svåra hjärnskador. Studier har också visat att partiklar kan plockas upp av luktnerven i näsan och transporteras till hjärnan.

En av de stora farorna med nanotekniken är nanoelektronik som är avsedd för att tränga in i människornas kroppar för att styra människor. Är de för små kan de inte upptäckas. Risken med att mycket små spionsystem också utvecklas, är lika stor. Därför kräver nanotekniken regler och lagar för att människors integritet inte ska kunna kränkas. Precis som utvecklingen av datorer har bidragit till införandet av till exempel personuppgiftslagen, behöver utvecklingen av nanoteknik liknande reglering.

Framtidens krigsföring kan förändras dramatiskt på grund av nanotekniken. Nanovapnen kan bli kraftfulla, lättare tillgängliga och hamna i terroristernas händer innan skydd mot dem har installerats.

 

Källor och vidareläsning:

Advantages and disadvantages of Nanotechnology

Nanoteknik "There is plenty of room at the bottom", 2005

Forskning.se

För tidigt för att lagstifta mot risker med nanoteknik, artikel i Vetenskap och Miljö

Risker med nanoteknik dåligt undersökta, Ekot, Helena Edström, 2007 

Nanoteknik både lockar och skrämmer, Sveriges Radio, 2004