Nanoteknik i Sverige

Vetenskap / Teknik / Nanoteknik / Sverige

Nanoteknik i Sverige

2012-07-20

Med nanoteknik hoppas man skapa smarta produkter, som kommer att skapa framgångsrika företag och en marknad för nanoteknik. Förhoppningarna om de stora möjligheterna har lett till att 30 länder i världen har utformat nationella strategier för att utveckla nanotekniken. USA och Japan är ledande på området, men det går inte riktigt dåligt för Sverige heller.

”Sverige saknar ännu en nationell strategi, men svensk forskning inom nanoområdet står sig stark i en internationell jämförelse. De svenska satsningarna på nanovetenskap från olika forskningsfinansiärer landar på en bit över 200 miljoner kronor per år. VINNOVA och Vetenskapsrådet är stora statliga finansiärer, liksom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen för Strategisk Forskning.” skriver Forskning.se. 

Mycket pengar satsas varje år i världen på nanoteknik. Enligt National Science Foundation kommer nanoteknik marknaden att vara 7 000 miljarder kronor och skapa över två miljoner jobb år 2015. Mycket av pengarna som investeras i nanoteknik kommer från företag.

Nanovetenskapen kräver kunskaper från fysik, kemi och biologi och i Sverige har den framgångsrika materialforskningen skett i en tvärvetenskaplig miljö. I dag bedrivs forskning vid landets stora universitet och tekniska högskolor. Den mest utvecklade forskningsmiljön finns hos Lunds universitet. Forskarna där samlas inom det så kallade Nanometerkonsortiet som startades redan 1988. Göteborg, Linköping, Stockholm och Uppsala är andra städer med omfattande forskning inom nanoteknik.

En undersökning från VINNOVA (2009) kom fram till att 117 svenska företag var aktiva inom nanoteknik. 45 st eller 38% kunde klassificeras som rena nanobolag. Resten var företag som delvis använde sig av nanoteknik. Merpartnen av företagen var lokaliserade i de största universitetsorterna.  Många företag använder nanotekniska lösningar för att förbättra sina produkter. Stora företag såsom ABB, Sandvik, TetraPak och Volvo skapar produkter som blir tåligare, bättre eller effektivare med nanoteknik.

Samma undersökning visade att 20 universitet och högskolor i Sverige var aktiva inom nanoteknik. Mellan 2007 och 2009 hade det skett en ökning med 5 universitet: Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Högskolan i Jönköping, Karlstad Universitet, Malmö Högskola och Växjö Universitet. Örebro Universitet har försvunnit från den lista där nanoteknik forskning pågår.

På bilden nedan kan man se alla svenska skolor och universitet som är aktiva inom nanoteknik (år 2009).

Vad gäller forskare finns det 694 forskare idag i Sverige som är aktiva inom nanoteknik. Lunds Universitet har det största antalet forskare, 185 av 694 forskare. Fem universitet har störst antal forskare (Lunds Universitet, Chalmers, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet och KTH) och står tillsammans för 80% av alla nanoforskare i Sverige. Det totala antalet projekt var år 2009 hela 259 st och Chalmers stod för 65 st eller 25% av det totala antalet projekt.

Riskforskning med nanoteknik bedrivs vid tre universitet: Chalmers, Karolinska Insitutet och Göteborgs Universitet. Man forskar till exempel om nanomaterials inverkan på människans immunsystem och eventuell skadlig inverkan av nanopartiklar. För 8 av universiteten och högskolorna har någon form av nanoteknikcenter eller nanoteknikinitiativ identifierats. De största av dessa är Chalmers Nanotechnology Center och Nanometer Structure Consortium i Lund.

Det svenska försvaret är också intresserad av nanoteknik. År 2003 ville försvaret satsa 100 miljoner kronor på ett projekt med den nya tekniken, som bland annat kan användsa till att göra personer i det närmast osynliga för radar. Inom industrin anses nanotekniken ge stora möjligheter. Det handlar om nya hårda ytbeläggningar, ultralätta material, elektronikkomponenter som är 100 till 1000 gånger mindre än dagens,

 

Läs vidare:

Får en miljon för att kartlägga nanopartiklarnas risker, 2011-11-02

Försvaret intresserad av nanoteknik