Många orkaner skulle kunna nå Europa i framtiden

KATEGORIER: Vetenskap / Natur och miljö

Med allt varmare väder och klimatförändringar kan många orkaner nå Europa i framtiden.

Orkanen Ophelia

Bild: Orkanen Ophelia når Irland, NASA

2017-10-22 Orkanen Ophelia, nedgraderad till en extratropisk storm, slog till mot de brittiska öarna och orsakade förstörelse och tre dödsfall på Irland.

Oron är att fler starka stormar och orkaner kommer att nå Europa i framtiden har lett New Scientist att publicera en artikel om den senaste forskningen som styrker sådana farhågor.

Vanligtvis kommer orkaner att försvagas till stormar några timmar innan de slår mot Västeuropa. Den sista jämförbara händelsen var orkanen Gordon år 2006, som också hade försvagats till en storm innan den slog. Även orkanen Debbie, från 1961 hade, precis som Ophelia, omvandlats till en extratropisk cyklon, timmar innan den slog till mot Irland.

Orkaner kan dock bli vanligare i Storbritanniens och Europas framtid på grund av mänskligt inducerade klimatförändringar, enligt Dann Mitchell, Bristols Universitet, Storbritannien.

Orkaner bildas i Atlanten, nära ekvatorn, där havsytan är tillräcklig varm. Normalt transporteras de nordväst mot Nordamerika, men några stycken drivs av jetströmmen mot Europa. En sådan storm måste däremot först ta sig över det kalla nordatlantiska vattnet, vilket minskar stormens energi. När orkanen har nått Europa, har den omvandlats till en vanlig storm.

I en varmare värld, kan detta förändras.

 

År 2013 simulerade Reindert Haarsma från Kungliga Nederländska Meteorologiska Institutet i De Bilt spåren från Atlantens orkaner under det senaste decenniet. Han fann att orkaner i denna varmare värld kunde bildas längre österut, i och med vattnet skulle vara varmt nog för att stödja dem. Detta skulle innebära att många stormar skulle undvika Amerika helt och i stället ta sig till Europa. Denna slutsats har sedan dess bekräftats av en annan studie.

2015 kunde Haarsma också bevisa att ex-orkaner skulle kunna intensifieras när de närmade sig Europa så pass mycket att de kunde orkanstatus. Detta hände för att de var så kallade hybridstormar, en korsning mellan tropiska orkaner och nordliga vinterstormar. Dessa stormar kan bli mycket kraftfulla i och med de har två olika energikällor.

Orkanerna drivs av värme, hävdar Haarsma. Över varmt havsvatten, evaporerar vattnet och kondenserar. Värmen från kondensation omvandlas till kinetisk energi, som blir orkanens motor.

Stormar i norr har dock en annan kraftkälla. Enligt Haarsma kommer energin från den horisontella temperaturskillnaden mellan stormens norra och södra del. Detta kallas för ”baroklinisk instabilitet”.  

En ex-orkan kan ibland bevara sin varma energikälla när den har omvandlats till en extratropisk storm. Stormen Ophelia hade två energikällor: orkanens gamla energikälla och den så kallade baroliniska instabiliteten.

Haarsma betonar dock att det främsta beviset hittills att fler orkaner når Europa i framtiden kommer från modellering.  I en studie som publicerades mars 2017 undersökte han och hans kollegor 53 tropiska stormar som nådde Europa mellan 1979 och 2013. De fann inga tecken på en ökning.

I en studie från 2015 tittade en annan grupp forskare på åren 1948 - 2014 och hittade en liten ökning av antalet orkaner som vände sig mot Europa.

Haarsma är ändå mycket försiktig och menar att så få orkaner tar sig till Europa att statistiken förblir en opålitlig källa till förutsägelser. Framtiden får utvisa om modelleringen som görs är korrekt eller inte.

Källa

New Scientist

 

Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.