Viktminskning och attraktionslagen

Hälsa / Viktminskning / Artikel

Bantning

Enligt filmen och boken "The Secret" skapar våra attityder och tankar om livet vissa beteendemönster som leder till att vårt liv ser ut på ett eller annat sätt. Vi uppnår sådant som vi tror att vi kan uppnå. Detta är vi inte riktigt medvetna om eftersom det mesta av vårt liv sker automatiskt. Vi tar inte riktigt tiden vi behöver för att verkligen tänka genom varför vi beter oss på vissa sätt men inte på andra.

Kan man använda den här nyvunna kunskapen för att gå ner i vikt? Innan vi tänker besvara den här frågan, skall vi gå genom hur man använder "The Secret" rent allmänt, för att förverkliga ett mål.

Hemligheten är:

1. Att veta vad man verkligen vill.

2. Att tro på att man kan uppnå det man vill.

3. Handling/Strategi (som kommer mer eller mindre automatiskt) när punkt 1 och 2 är uppfyllda.

När dessa två saker är uppfyllda kommer du att hitta de strategier som du behöver för att uppnå ditt mål. Att sätta upp mål är viktigt i livet rent generellt eftersom livet får mening och för att vi känner att våra ansträngningar får belöning.

De som har gjort filmen är också medvetna om att var och en av oss, har varit betingade genom uppfostran eller erfarenheterna i livet till att tro andra saker, bland annat:

1. Att man för det mesta inte kan få som man vill eller att vi inte ens har rätt till det.

2. Att resurserna och de goda sakerna är begränsade i världen, vare sig det handlar om materiella saker eller om goda egenskaper såsom en vacker kropp, intelligens, kunskap, beslutsamhet, karaktärsstyrka etc.

Våra tankemönster verkar därför mot oss. Ett sätt att betinga sig till att tror på att man har rätt precis som alla andra till att uppnå sina drömmar samt få sådant som man länge önskat sig är därför affirmationer.

En affirmation är ett positivt påstående som man repeterar för sig själv tills man tror på det. Det är så all betingning sker - vi hör det i median, av våra lärare i skolan och föräldrarna eller kompisarna. Vi kan använda samma strategi själva mot oss själva.

Affirmationer som har med viktminskning att göra kan till exempel vara:

  • "Jag vet att jag kan gå ner i vikt"
  • "Jag attraherar nyttig mat."
  • "Jag attraherar min idealvikt."

Det viktigaste är dock att verkligen vilja gå ner i vikt. Därför kan man betinga sig till att verkligen vilja kanske genom att repetera "Jag vill verkligen gå ner i vikt", "Det är möjligt att gå ner i vikt" eller "Jag har rätt till en vacker smal kropp." beroende på vad det är som håller dig tillbaka. En del människor har kopplat sin identitet så starkt till sin kropp att de helt enkelt inte tror på att de ens förtjänar eller att det inte är möjligt att se annorlunda ut är man gör. Det handlar om att förändra den här självbilden.

Andra steget är att verkligen tro att det är möjligt att gå ner i vikt och att du kan göra det som krävs för att gå ner i vikt, t ex äta nyttig mat och motionera en timme om dagen.

Den tredje punkten är att handla. Handling sker efter betingning mer eller mindre automatiskt eftersom vi är nu mer eller mindre betingade till att tro på vår förmåga att gå ner i vikt.

LAO - the law of attraction - (attraktionslagen) handlar inte så mycket om önsketänkande som man skulle kunna tro - utan om att ändra sitt sätt att tänka. När man väl ändrat sina attityder kommer man att handla på ett sätt som leder till att man uppnår sina mål.

The Secret finns att köpa på DVD och i bokform och är mycket inspirerande för alla som har problem med att uppnå sina mål i livet och för alla som tycker om andra spännande sätt att se på livet eller som inte riktigt vågar ta sig ur nuvarande situation, trots att de är olyckliga.