Ny forskning avseende aspartam väcker oro

Hälsa Mat och hälsa

Lägre nivåer än rekommenderade mängder aspartam skadar minne och inlärning i möss samt överförs till nästa generation.

Ny forskning avseende aspartam väcker oro

2023-09-23 I en studie som publicerades i tidskriften Scientific Reports fann forskare vid Florida State University att möss som fick i sig låga nivåer av aspartam överförde inlärningsproblem till sina avkommor.

Forskarna blandade dricksvattnet för mösshanar med aspartam. Nivåerna som mössen fick var betydligt lägre än de som anses säkra av amerikanska Livsmedels- och läkemedelsverket (FDA.

Aspartam är enligt WHO en cancerogen men vissa mängder anses säkra. Mössen indelades i två grupper, där ena gruppen fick endast 7% av den rekommenderade dosen medan den andra gruppen fick 15% under 16 veckor. Forskarnas mål var att återspegla hur mycket människor anses få i sig, som anses mycket lägre än de rekommenderade mängderna - cirka 15%.

Mössen som konsumerade aspartam visade betydande spatiala inlärnings- och arbetsminnesproblem i tester. Dessa brister sågs även hos deras avkommor, även om avkomman aldrig hade utsatts direkt för aspartam.

Forskarna tror att aspartam påverkar vissa delar av hjärnan, i synnerhet amygdala, som förklarar de inlärnings- och minnesproblemen som observerades.

Tidigare forskning från 2022 av samma forskare kunde visa att aspartam förknippades med ångest i möss i deras avkomma under två generationer.

I båda fallen måste det vara frågan om epigenetiska förändringar, som är modifieringar av genomet som dock inte ändrar den under liggande genetiska sekvensen.

Dessa förändringar överförs till avkomman, även om avkomman inte utsätts direkt för samma miljöfaktorer.

Studien är den första som visar att låga nivåer av aspartam kan ha transgenerationella effekter på inlärning och minne. Fynden är oroande, eftersom aspartam är ett av de mest använda artificiella sötningsmedlen i världen.

Det är viktigt att notera att studien genomfördes på möss, och det är inte klart om resultaten kan översättas till människor.

Ändå väcker studien oro för de potentiella långsiktiga effekterna av aspartam konsumtion, som innefattar långt fler människor än dem som påverkas direkt.

Mer forskning behövs för att bekräfta studiens resultat och för att bättre förstå mekanismerna genom vilka aspartam kan störa epigenetiska mekanismer. Under tiden är det viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna med aspartamkonsumtion.

 

Publikation

Studien har publicerats i Scientific Reports .