Ät mellan 8 på morgonen och 2 på eftermiddagen för att gå ner i vikt och bränna kroppsfett

Hälsa / Viktminskning / Vår näring

För att minska dagliga svängningar i hungerkänslor, och för att bränna fett och gå ner i vikt, skall man helst äta tidigt under dagen.

Ät mellan 8 på morgonen och 2 på eftermiddagen för att gå ner i vikt och bränna kroppsfett

20107-01-11: För första gången har man kunnat testa på människor effekterna av att äta under en begränsad tidsperiod under dygnen. För att minska dagliga svängningar i hungerkänslor, och för att bränna fett och gå ner i vikt, skall man helst äta tidigt under dagen.

Forskarnas avsikt var att ta reda på om ändring av någons ät-schema kunde hjälpa dem att gå ner i vikt och bränna kroppsfett.

Forskarna fann att människor som äter deras sista måltid mitt på dagen och inte äter igen förrän nästa morgon igen upplevde minskade svängningar i hunger och förändrade fett- och kolhydratförbränningsmönster, något som hjälpte dem att gå ner i vikt.

Ät mellan 8 på morgonen och 2 på eftermiddagen för att gå ner i vikt och bränna kroppsfett

Det gäller därmed att äta mellan 8:00 på morgonen till 14:00 på eftermiddagen, följt av en 18 timmars fasta.

De flesta människor äter mellan 8 på morgonen och 8 på kvällen, ett mönster som bör brytas om man vill gå ner i vikt.

Att skippa kvällsmåltiden kan löna sig, hävdar forskarna även om de medger att fler studier behövs för att bekräfta denna teori.

Denna studie bygger på tidigare djurstudier som visade att gnagare som följde detta måltidsschema förlorade mer kroppsfett, något som minskade risken för kroniska sjukdomar för gnagarna.

Under människostudien följde forskarna upp 11 överviktiga män och kvinnor under fyra dagar för att se vad som hände om de åt mellan 8 på morgonen och 2 på eftermiddagen samt under ytterligare fyra dagar för att se vad som sker när de åt mellan 8 på morgonen och 8 på kvällen. Deltagarna försökte sig på båda scheman, åt samma antal kalorier båda gångerna och avslutade alla tester under övervakning.

Forskarna fann att deltagarna brände lika många kalorier oavsett schema, men den tidsbegränsade höll aptitsvängningarna jämna och brände mer fett under natten. Även den metaboliska flexibiliteten förbättrades, som är kroppens förmåga att växla mellan att bränna kolhydrater och att bränna fett.

Huruvida denna tidsbegränsade måltidsschema hjälper med viktminskning långsiktigt eller förbättrar andra hälsoaspekter är fortfarande okänt. Endast några få deltagare ingick i denna studie. En mer omfattande studie skulle vara ett viktigt första steg.


Källa:

Time-Restricted Feeding Study Shows Promise in Helping People Shed Body Fat,  University of Alabama i Birmingham, 2017-01-06