Feng Shui Kompasskolan: Kua 3

Astro / Feng Shui / Kua-nummer

Sydost

TIAN YI

Hälsa

Söder

SHENG CHI

Välstånd

Sydväst

HUO HAI

Hinder

Öster

FU WEI

Visdom

3 - CHEN

(Stort trä)

Väster

JUE MING

Katastrof

Nordost

LIU SHA

Sex mord

Norr

NIEN YEN

Långt liv

Nordväst

WU KUEI

Fem spöken

Ditt element: Stort trä

Dina färger: Gröna nyanser

Din grupp: Öster

Ditt kinesiska trigram: Chen, en magnetisk energi

Bästa tiden på dygnet: Morgonen

Turnummer: 3, 12, 21, etc. (alla siffror som kan reduceras till 3) 

Kua nummer 3

Ta ut vädersträcken med kompass och lägg sedan baguan över din lägenhet för att sedan dela upp den i olika områden.

Spendera så mycket tid som möjligt i de gynnsamma delarna och så lite tid som möjligt i de ogynnsamma, dvs försök att sova, arbeta, studera, m.m. i de gynnsamma delarna.

Försök låta bli att sova, studera, jobba, leka, äta i ogynnsamma delar. Ha de till kök, toaletter och förråd i stället. Ha inga klockor som tickar eller vattenfontäner här, eftersom allt som skapar rörelse, förstärker det negativa.

Din personliga bagua ovan har färgkodats, så att du har en idé angående vilka färger/element som du bör använda för att förstärka de positiva energierna samt förstöra och blockera de negativa enligt kinesiskt elementlära.

De gröna nyanserna står för träelementet, de röda för eldelementet och de blåa för vattenelementet.

Gynnsamma inriktningar

SÖDER: Sheng Chi (Genererar livsenergi) - Den allra bästa inriktningen skapar framgång i allt - pengar, kärlek och familjerelationer. Det här området bör användas som kontor eller sovrum.

Söder styrs av elementet och förstärks av träelementet.

SYDOST: Tian Yi (Gudomlig läkare) - Området förknippas med god hälsa, i både krop och själ. Om du lider av en oförklarlig sjukdom, ska du spendera mer tid i det här området.

Sydost styrs av träelementet och förstärks av vattenelementet.

NORR: Nien Yen (Långt liv och barn) - Inriktningen associeras med goda relationer, romantik, kärlek och barn.

Norr styrs av vattenelementet och förstärks av metallelementet.

ÖSTER: Fu Wei (Visdom)  - Klarhet och personlig utveckling kommer tack vare det här området. Bra område för studenter och chefer.

Öster styrs av träelementet och förstärks av vattenelementet.

Ogynnsamma inriktningar

SYDVÄST: Huo Hai (Hinder och olyckor) - Om du sover, äter och jobbar i området kan du förlorar mer än du tjänar. Även goda saker har ett pris.

Sydväst styrs av jordelementet och försvagas eller förstörs av träelementet.

NORDVÄST: Wu Kuei (Fem spöken) - Inte här heller bör du sova, äta, jobba och studera. Du kan bli offer för inbrott, eld, kriminalitet eller andra personliga attacker. Svårt med lojala vänner och anställda. På jobbet och hemma, kan missförstånd och konflikter uppstå.

Nordväst styrs av metallelementet och försvagas eller förstörs av eldelementet.

NORDOST: Liu Sha (Sex mord) - Förlorade möjligheter, bakslag, juridiska problem, sjukdomar, svek kan bli resultatet av ett aktiverat Liu Sha. Under dess influens kan sömnsvårigheter också drabba en. Inte heller kan man fokusera på det man gör. En del människor anses bli alkoholister för att de tillbringar för mycket tid här. Här bör man ha ett förråd eller badrum.

Nordost styrs av jordelementet som försvagas eller förstörs av träelementet.

VÄSTER: Jue Ming (Katastrof) 

Den allra sämsta inriktningen. Dessa energier skapar skada och faror. Om du jobbar här, sjunker dina intäkter och produktiviteten minskar. Många människor kan råka ut för depression, mentala sjukdomar, olyckor och självmordstankar. Försök låta bli att ha ansiktet vänt mot detta håll när du jobbar, äter, pluggar, dejtar, håller föredrag, undervisar etc.

Väster styrs av metallelementet som förstörs eller försvagas av eldelementet.

Kua nummer 1 - Kua nummer 2 - Kua nummer 3 - Kua nummer 4 - Kua nummer 6 - Kua nummer 7 - Kua nummer 8 - Kua nummer 9