Vetenskap, forskning och nya rön

Hälsa / Forskning / Artikel

Brist på fysisk aktivitet är mycket farligare än övervikt

(ScienceDaily 2015-01-14) En rask 20 minuters promenad varje dag kan vara tillräckligt för att minska en individs risk för tidig död, visar en ny studie. 

Studien av över 334 tusen europeiska män och kvinnor fann att dubbelt så många dödsfall beror på brist på fysisk aktivitet jämfört med antalet dödsfall som kan tillskrivas fetma, men bara en blygsam ökning av fysisk aktivitet kan ha betydande hälsofördelar.


Brist på motion har samband med ökad risk för tidig död och leder till ökad risk för bland annat hjärtsjukdomar och cancer. Även om brist på motion också kan leda till fetma, spelar inte en persons BMI så stor roll i detta sammanhang. Dubbelt så många dör för tidigt för att de inte rör på sig tillräckligt mycket, även om de inte är överviktiga. Därför är det viktigt för människor att kombinera aktiviteter på jobbet med fritidsaktiviteter.

Forskarna uppskattar att 337 tusen dödsfall i Europa har fetma som orsak, men det dubbla antalet, 676 tusen dör på grund av brist på fysisk aktivitet.

Professor UIf Ekelund vis universitetet i Cambrige menar att studien fann att endast 20 minuters fysisk aktivitet varje dag minskar riskerna för tidig död med 16-30% men att vi visserligen bör göra mer än så och röra på oss så mycket som möjligt.


”Fysisk aktivitet har många beprövade hälsofördelar och bör utgöra en viktig del av vardagen” hävdar han.

Nick Wareham, en annan professor, hävdar att viktnedgång är en riktig utmaning både för den som drabbas och för forskare, men att mer daglig fysisk aktivitet är en bra början för alla, oavsett hur mycket man väger.