D-vitamin förbättrar hjärtfunktionen hos personer med kronisk hjärtsvikt

KATEGORIER: Hälsa / Forskning / Vetenskap / Medicin

Det är det första beviset att D3-vitamin kan förbättra hjärtats funktion hos personer med hjärtmuskelsvaghet så kallad hjärtsvikt.

2016-04-05 En daglig dos av D3 vitamin förbättrar hjärtfunktionen hos personer med kronisk hjärtsvikt har ett femårigt forskningsprojekt vid Leeds Universitet i Storbritannien funnit.

Studien leddes av Dr. Klaus Witte vid Leeds universitetssjukhus. Studien fick namnet VINDICATE (övers. FÖRFÄKTA).


Han sade: "Detta är ett betydande genombrott för patienter. Det är det första beviset att D3-vitamin kan förbättra hjärtats funktion hos personer med hjärtmuskelsvaghet så kallad hjärtsvikt. Dessa iakttagelser kan göra en betydande skillnad i vården av patienter med hjärtsvikt. "

D3-vitaminet kan höjas genom att utsätta sig för solljus, men patienter med hjärtsvikt har brist på D3-vitamnin eftersom äldre människor tillverkar en mindre mängd än yngre människor. D3-vitaminproduktionen i huden reduceras också av solskyddsmedel.

Studien, som har finansierats av Vetenskapsrådet, omfattade mer än 160 patienter från Leeds som redan behandlas för sin hjärtsvikt med hjälp av beprövade behandlingar inklusive betablockerare, ACE-hämmare och pacemakers.

Deltagarna ombads att ta D3-vitamin eller placebo tabletter under ett år. De patienter som tog D3-vitamintillskottet upplevde en förbättring av hjärtfunktionen som inte sågs hos dem som tog placebo.


Förändringar i hjärtfunktionen mättes med hjärtultraljud. Hjärtspecialister mäter hjärtfunktionen genom en ultraljudsundersökning av hjärtat (känd som ett ekokardiogram) och genom att mäta hur mycket blod som pumpas från hjärtat med varje hjärtslag, känd som ejektionsfraktion.

Ejektionsfraktionen hos en frisk person är vanligtvis mellan 60% och 70%. Hos hjärtsviktspatienter, är ejektionsfraktion ofta betydelsefullt försämrad. I patienter som ingick i VINDICATE studien var den genomsnittliga ejektionsfraktion 26%.

I 80 patienter som tog D3-vitamintillskott, förbättrades hjärtats pumpfunktion från 26% till 34%. I de andra, som tog placebo, fanns det ingen förändring i hjärtfunktionen.

Detta innebär att för vissa patienter med hjärtsjukdom, ett regelbundet tillskott av D3-vitamin kan minska behovet av att bli implanterad med en defibrillator (ICD), en anordning som upptäcker farlig oregelbunden hjärtrytm och kan chocka hjärtat tillbaka till normal rytm.


"ICD är dyra och kräver en operation", säger Dr Witte. "Om vi ​​kan undvika en ICD implantat i några patienter, då det är en framgång för patienterna och sjukvården i sig."

En viktig aspekt av denna studie är att forskarna undvek ett kalciumbaserat tillägg, eftersom kalcium kan orsaka ytterligare problem för patienter med hjärtsvikt.

Resultaten från VINDICATE-studien kommer att presenteras vid American College of Cardiology 65e årliga vetenskapliga sammanträde & Expo i Chicago den 4 april.

Hjärtsvikt drabbar omkring 900.000 människor i Storbritannien och mer än 23 miljoner världen över.

Sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar, men den är vanligare hos äldre människor. Mer än hälften av alla människor i världen med hjärtsvikt är äldre än 75 år.

Källa: New study finds vitamin D3 improves heart function, 2016-04-04, Leeds Universitet