Antalet vuxna med diabetes når 422 miljoner i världen, med de snabbaste ökningarna i låg- och medelinkomstländer

KATEGORIER: Hälsa / Forskning / Vetenskap / Medicin

Sedan 1980 har antalet vuxna med diabetes i världen fyrdubblats.

Antalet vuxna med diabetes når 422 miljoner i världen, med de snabbaste ökningarna i låg- och medelinkomstländer

2016-04-08 Sedan 1980 har antalet vuxna med diabetes i världen fyrdubblats från 108.000.000 till 422.000.000 år 2014, enligt en ny studie som publicerades i The Lancet. Resultaten visar att diabetes snabbt håller på att bli ett stort problem i låg- och medelinkomstländer.

"Diabetes har blivit en avgörande fråga för den globala folkhälsan. En åldrande befolkning och allt fler överviktiga, innebär att antalet personer med diabetes har ökat dramatiskt under de senaste 35 åren ", säger professor Majid Ezzati från Imperial College London, London, Storbritannien. "Antalet människor med diabetes ökar snabbt i Kina, Indien och många andra länder med låg- och medelinkomsttagare, och om den nuvarande trenden fortsätter, är sannolikheten att möta 2025 FN: s globala mål så gott som omöjlig."

Studien, som släpptes före Världshälsodagen (7 april), innehåller data från 751 studier på totalt 4,4 miljoner vuxna i olika regioner i världen. Man har justerat resultaten för diabetesförekomsten i 200 länder för att ta hänsyn till att diabetes är vanligare hos äldre personer för länder med en befolkning som består av allt fler äldre.

Mellan 1980 och 2014, har diabetes blivit vanligare bland både män än kvinnor. Den globala förekomsten av diabetes efter ålderjustering har fördubblats bland män (från 4,3% till 9,0%) och ökat med två tredjedelar bland kvinnor (från 5,0% till 7,9%).

I Västeuropa berodde den mesta ökningen i diabetesförekomsten mellan 1980 och 2014 på den åldrande befolkning, och antalet personer med diabetes ökade inte så mycket. Däremot har disbetesförekomsten ökat markant i många låg- och medelinkomstländer såsom Kina, Indien, Indonesien, Pakistan, Egypten och Mexiko. I inget land har man sett någon signifikant minskning.

Studien gör ingen skillnad mellan typ 1 och typ 2 diabetes men i de flesta fall (85-95%) pratar man om typ-2 diabetes. Ökningarna avser därmed typ-2 diabetes.

Enligt Professor Ezzati är det fetma som är huvudriskfaktorn för typ-2 diabetes och man bör därmed tidigt identifiera personer som löper risk för diabetes så att utvecklingen av sjukdomen tidigt kan förhindras eller fördröjas genom livsstilsförändringar, kost eller medicinering.

Nationella och regionala resultat inkluderar:

- I Storbritannien, efter justering för en åldrande befolkning, har  4,9% av kvinnorna diabetes år 2014 (jämfört med 4,0% 1980). Förekomsten har ökat mer bland män, från 4,8% år 1980 till 6,6% år 2014.

- Nordvästeuropa har den lägsta förekomsten av diabetes bland kvinnor och män, med åldersjusterad prevalens lägre än 4% bland kvinnor och 5-6% bland män i Schweiz, Österrike, Danmark, Belgien och Nederländerna.

- Förekomst av diabetes var högst i Polynesien och Mikronesien (justerad förekomst är över 20% hos män och kvinnor). I Amerikanska Samoa, har nästan en tredjedel av den vuxna befolkningen diabetes.

- De största ökningarna i förekomsten av diabetes finns i Stillahavsönationer, följt av Mellanöstern och Nordafrika, i länder som Egypten, Jordanien och Saudiarabien.


- Hälften av vuxna över hela världen med diabetes år 2014 bodde i fem länder: Kina, Indien, USA, Brasilien och Indonesien.

- Ålderjusterade förekomsten av diabetes har mer än fördubblats för män i Indien och Kina (från 3,7% till 9,1% i Indien, från 3,5% till 9,9% i Kina); och ökade med 50% bland kvinnor i Kina (från 5,0% till 7,6%) och med 80% bland kvinnor i Indien (från 4,6% till 8,3%).

- I USA har åldersjusterade förekomsten av diabetes hos kvinnor ökat med 50% (från 4,3% till 6,4%), och med 80% hos män (från 4,7% till 8,2%).

- Pakistan, Mexiko, Egypten och Indonesien är alla nu i topp 10 länder med flest vuxna med diabetes. Åldersjusterade förekomsten av diabetes fördubblades i Pakistan (från 4,9  till 12,6% för män och från 5,9 till 12,1% för kvinnor), Mexiko (från 6,5 till 10,9% för män och från 6,5 to11.5% för kvinnor), och Indonesien (från 3,2 till 7,4% för män och från 4,1 till 8,0% för kvinnor) och nästan tredubblades i Egypten (från 6,5 till 16,0% för män och från 8,0% till 19,8% för kvinnor).  

Enligt Etienne Krug som jobbar med hantering av icke-smittsamma sjukdomar, funktionshinder, våld- och skadeprevention, Världshälsoorganisationen, Geneve, Schweiz, slår studieresultaten larm om behovet av storskaliga, effektiva åtgärder, för att minska hälso- och ekonomiska effekter av diabetes.

Studien har finansierats av Wellcome Trust.

Länk till studien kan hittas här.Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4·4 million participants, The Lancet

Källa: The Lancet: Number of adults with diabetes reaches 422 million worldwide, with fastest increases in low and middle income countries, 05 April 2016