Motion och träning

Hälsa / Forskningsrön / Motion och träning

Motion förbättrar minnet

Motion både före och efter inlärningsmoment förbättrar korttidsminnet.

Motion förbättrar minnet

2017-01-02: I en ny studie vid Edge Hill Universitetet i Lancanshire som presenterades vid den årliga konferensen av British Psychological Society, Institutionen för idrott och motion, i Cardiff, kom man fram till att motion och träning förbättrar korttidsminnet.

I två olika experiment fick friska deltagare lära sig listor med ord som de sedan fick komma ihåg. Inlärningen ägde rum antigen före eller efter motion, eller före och efter vila. Motionen bestod av 30 minuters måttlig intensiv cykling. ’

Det visade sig att deltagarna kom ihåg orden bäst om inlärningen ’ägde rum efter 30 minuters motion. Det handlade alltså om en test där man först motionerade/vilade för att sedan försöka lära sig olika ord för att sedan se om hur bra man kom ihåg orden.

I ett nytt experiment kom man också fram till att minnet också förbättrades om man motionerade strax efter inlärningen.

Kanske är resultatet något som studenter och elever kan dra nytta av.


Källa: Material från British Psychological Society (BPS) Innehållet kan ompubliceras i ursprunglig form eller efter redigering.