Vetenskap, forskning och nya rön

KATEGORIER: Hälsa / Forskning

Forskare hittar ett samband mellan ADHD-mediciner och sämre benhälsa

Bentätheten är lägre hos barn och unga vuxna som tar ADHD medicin.

2016-04-05 Barn och tonåringar som tar stimulerande läkemedel för behandling av ADHD har lägre bentäthet än jämnåriga, finner ny studie. Studiens resultat kommer att presenteras på fredag vid Endocrine Societys 98:e årsmöte i Boston.

The Endocrine Society är världens äldsta och största organisation av forskare som ägnar sig åt hormonforskning och läkare som vårdar personer med hormonrelaterade tillstånd. Föreningen, som firar sitt hundraårsjubileum 2016, består av mer än 18.000 medlemmar, inklusive vetenskapsmän, läkare, lärare, sjuksköterskor och studenter i 122 länder. 


Stimulantia, såsom metylfenidat (Ritalin och andra märken) och amfetamin, är ofta en behandling av ADHD, ett tillstånd som drabbar mer än 6 miljoner barn i USA, enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Tidigare studier har visat att stimulantia kan bromsa barns tillväxttakt i höjd, men effekten av dessa läkemedel på benhälsa är oklara, enligt studiens huvudprövare Alexis Feuer, MD, biträdande professor i pediatrik och pediatrisk endokrinolog vid Weill Cornell Medicine, New York City.


"Tonåren och ung vuxenhet är kritiskt viktiga tider för slututveckling av de största och tätaste benen", säger Feuer. "Problem med att utveckla adekvat benmassa innan man nått tidig vuxen ålder kan resultera i en ökad risk för fraktur eller utveckling av benskörhet senare i vuxen ålder."

Deras studie undersökte sambandet mellan användning av stimulerande medel och bentäthet, med hjälp av data från National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), en serie undersökningar från CDC för att bedöma hälsan hos amerikanska vuxna och barn.

Av 6,489 personer i åldern 8 till 20 år som deltog i NHANES mellan 2005 och 2010 och som hade en bentäthet skanning med DXA-scanning, eller DXA, tog 159 försökspersoner stimulantia och 6.330 gjorde det inte.

DXA skannar utvärderade benmineraltäthet, ett surrogat mätning av benstyrka, liksom benmineralinnehåll, vilket är benvikten, både höft och ländrygg (nedre delen av ryggen). Benmineralinnehåll är ett bättre mått på benhälsa hos barn än är bentäthet, uppgav Feuer.

Hos de som tog stimulerande medel, var det genomsnittliga benmineralinnehållet i ländryggen 5,1 procent lägre 5,3 procent lägre på höften än hos de som inte gjorde de, rapporterade utredarna. Bentätheten var 3,9 procent lägre i på ryggraden och 3,7 procent lägre på höften.

 


Feuer varnade att deras studie inte bevisar att stimulerande läkemedel är en direkt orsak till lägre bentäthet. Hon hävdade att prospektiva studier som utvärderar bentäthet och benmineralinnehåll vid mer än en tidpunkt behövs för att klargöra effekterna av stimulerande läkemedel på växande barns skelett.

"Vår forskning tyder på att barn och ungdomar som tar stimulerande läkemedel kan behöva uppföljning av deras benhälsa under och efter behandling med stimulerande mediciner", säger Feuer.

Vårdpersonal som kommer i kontakt med barn som tar dessa läkemedel bör se till att de upprätthåller en sund kroppsvikt samt att de får i sig tillräckligt med kalcium och D-vitamin.

Källa: Bone Density Lower with Use of ADHD Stimulant Medicine, 2016-04-01, Endocrine Society