Vetenskap, forskning och nya rön

KATEGORIER: Hälsa / Forskning / Vetenskap / Medicin

Fettrik mat leder till sömnighet under dagen och dålig nattsömn

Fettrik mat och dålig sömn kan bli en ond cykel som man kan bryta.

Fettrik mat leder till sömnighet under dagen och dålig nattsöm

2016-04-27 Ny forskning vid Adelaide Universitet i Australien har funnit att män som äter fet mat är mer benägna att känna sig sömniga under dagen. De rapporterar också sömnproblem under natten och drabbas oftare av sömnapné.

Resultaten bygger på data från mer än 1800 australienska män i åldern 35-80, som inkluderar kostvanor under en 12-månadersperiod.

Studien har publicerats i tidskriften Nutrients.

”Efter att ha justerat för andra demografiska och livsstilsfaktorer samt kroniska sjukdomar, fann vi att de män som åt mest fett var mer benägna att bli överdriven sömniga under dagen” hävdar studieförfattaren Yingting Cao.

”Detta har stor betydelse för uppmärksamhet och koncentration, något som spelar roll för arbetstagare” säger han vidare. ”Konsumtion av fettrik mat var också förknippad med sömnapné.”

41% av deltagarna i studien hade rapporterat att de upplever sömnighet under dagen.

47% hade dålig sömnkvalitet under naten.

54% hade mild till måttlig sömnapné och 25% hade måttlig till svår sömnapné något som kom fram i samband med en sömnstudie bland de som inte hade en sådan diagnos, dvs. de visste inte att de hade sömnapné.

”Dålig sömn och sömnighet under dagen innebär att man har mindre energi, men detta ökar i sin tur suget efter livsmedel med hög fetthalt, mycket kolhydrater, som sedan förknippas med dålig sömn som resultat. Så dålig kost – dåliga sömnvanor kan bli en ond cykel.” hävdar Cao.

Avslutningsvis tycker forskarna att man bör motstå fettrik diet och börja sova bättre, något som leder till mindre sug på mat som i sin tur kan störa sömnkvaliteten.

Source: Ursprunglig artikel från The University of Adelaide kan ompubliceras och redigeras vad gäller innehåll och längd.

Journal Referens: DOI: 10.3390/nu8040207