Vetenskap, forskning och nya rön

KATEGORIER: Hälsa / Forskningsrön

Kvinnor som bor i bostadsområden med mycket vegetation lever längre

En åttaårig studie fann färre antal dödsfall bland kvinnor som bodde i de grönaste områdena och stadsdelarna.

Kvinnor som bor i bostadsområden med mycket vegetation lever längre

2016-04-20 En ny Harvard studie verkar indikera att amerikanska kvinnor som bor i bostadsområden med trädgårdar, parker och mycket vegetation har betydligt lägre dödlighet än de kvinnor som bor i områden med mindre vegetation.

En åttaårig studie fann färre antal dödsfall bland kvinnor som bodde i de grönaste områdena och stadsdelarna. Deras dödlighet var 12% lägre än de som bodde i de minst gröna områdena.

Dödligheten är ett mått på antalet dödsfall i en viss population för en viss tidsperiod.

Flera mekanismer kan vara med och skapa detta samband mellan grönska och dödlighet.

Bättre psykisk hälsa, med lägre nivåer av depression, uppskattades förklara nästan 30% av fördelarna. Andra förklaringar är ökade möjligheter till socialt liv, högre fysisk aktivitet och lägre exponering för luftföroreningar, hävdar forskarna.

Studien publicerades 2016-04-14 i tidskriften Environmental Health Perspectives.

“Vi blev överraskade att se så pass starka samband mellan ökad exponering för grönska och lägre dödlighet. Vi har ännu mer förvånade när vi fann bevis på att en stor del av orsaken verkar vara ansluten till förbättrad psykisk hälsa.” säger Peter James, forskarassistent vid Harvard Chan School, Institutionen för epidemiologi.

Tidigare studier har visat att natur och vegetation hade ett samband med lägre dödlighet, men dessa studier var begränsade i omfattning. Denna nya studie är den första stora rikstäckande studien som tittar på sambandet mellan vegetation och dödlighet under en period av flera år.

I studien deltog 108 630 kvinnor över hela USA 2000-2008. Forskarna jämförde deltagarnas dödlighet med satellitbilder av kvinnornas bostadsområden.

Satellitbilder som visar olika nivåer av vegetation finns  här.

Forskarna tog med i beräkningen andra riskfaktorer som ålder, socioekonomisk status, ras, etnicitet samt rökning.

Forskarna tittade även på dödsorsakerna bland studiedeltagarna och de fann att sambandet mellan högre exponering för vegetation och lägre dödlighet var starkast för andningssjukdom och cancer.  Kvinnor som bodde i de grönaste områdena hade 34% lägre respiratorisk sjukdom – relaterad dödlighet och en 13 % lägre dödlighet i cancer jämfört med dem som hade minst vegetation runt sina hem.

Fördelarna med grönare områden är just att de kan buffra luftföroreningar och buller samt ger möjligheter till fysisk aktivitet. Forskarna kan inte låta bli att understryka fördelarna med mer vegetation i olika bostadsområden.

Journal referens: Francine Laden, Rachel F. Banay, Jaime E. Hart, Peter James. Exposure to Greenness and Mortality in a Nationwide Prospective Cohort Study of Women. Environmental Health Perspectives, 2016; DOI: 10.1289/ehp.1510363

Källa: More exposure to vegetation linked with lower mortality rates in women, Harvard T.H. Chan, 2016-04-14. Artikeln kan ompubliceras och redigeras för innehåll och längd.