Lejonet: Sådan var du som barn

Astro / Astrologiskola / Stjärntecken

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Lejonet i astrologin

Lejonet behöver mycket kärlek och uppskattning under barndomen, eftersom lejonets barndom påverkar de väldigt mycket när de blivit vuxna.

De kommer under barndomen att visa tecken på ett behov av uppmärksamhet och ett behov av att få sin vilja genom. De kan också visa en välutvecklad känsla för rättvisa.

 

 

Lejonbarn är känsliga och de tycker inte om att vara ensamma. De försöker ständigt dra uppmärksamheten till sig. De måste uppfostras med mycket kärlek och intelligens. De har redan som små en utvecklad känsla för rättvisa, som de tillämpar redan då.

Lejonbarn lyckas också styra över sina lekkamrater och de vet hur de blir medelpunkten varje gång.

När det gäller lejonbarn är det inte bra att de får kritik framför andra. Inte heller får de straffas väldigt hårt. Sådant kan leda till stora konflikter mellan dem och sina föräldrar. De behöver ömhet och tålamod.

 

 

Lejonbarn tycker om att leka ute med andra barn och de behöver stort utrymme och stora öppna landskap. Lejonbarn tycker också om att vinna och få sin vilja genom. De kommer att försöka få sin vilja genom vid alla tillfällen: både här det gäller föräldrar, syskon, lärare, kompisar och andra vuxna.

Barndomen har en stor inverkan på deras vuxna liv, varför de behöver mycket kärlek, uppmärksamhet och ömhet.

 


Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.