Astrologiskola: De nio planeterna

Astro / Astrologiskola /

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Merkurius
Venus Mars Saturnus
Jupiter Uranus Neptunus
Pluto Chiron  

 

Om planeterna, © astrologisidan.se (Kopierad med tillstånd)

Planeterna utgör den tredje grundfaktorn när man ställer horoskop. De övriga två är husen och stjärntecknen. Planeternas position i hus och tecken och deras förhållande till varandra ligger till grund för horoskoptolkningen. Planeterna representerar energi och aktivitet av skilda slag. Stjärntecknen visar hur man tar till vara på den energin. Husen påvisar inom vilka områden i livet man kan använda sig av dem. Som astrolog använder man sig av nyckelord för att se hur principen med planeternas inflytande fungerar. I astrologin räknas även solen och månen till planeterna. De andra planeterna är: Merkurius, Mars, Neptunus, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus och Pluto. Varje planet har sina speciella egenskaper och särskilda unika inflytande.

 

 

Det är allmänt känt att månen påverkar människor med sina olika faser. Solen värmer och ger liv. Planeterna härskar i var sitt av zodiakens stjärntecken. Planeternas egenskaper stämmer överens med stjärntecknets specifika egenskaper. Planeterna är så att säga ”hemma” i det stjärntecken som det styr över. Planeternas inflytande kan antingen vara positivt eller negativt. För att utröna det dominerande inflytandet i horoskopet måste astrologen ta hänsyn till planeternas aspekter. Vilket det dominerande inflytandet är beror på planeternas aspekter. Aspekterna kan vara antingen påfrestande eller gynnsamma. När det handlar om gynnsamma aspekter så är det positiva inflytandet i horoskopet dominerande. När det handlar om besvärliga aspekter är de negativa dragen mer framträdande. Det talas ibland astrologer emellan om att en planet regraderar. Med det menas att planeten skenbart går baklänges. Om en sådan period inträffar är planetens inverkan i horoskopet svagare än vanligt. I efemeriderna (tabeller som visar siderisk tid, stjärntid, samt positioner för planeterna varje dag) är den regraderande planeten utmärkt med ett stort ”R”. Här nedan finns en tabell som översiktligt visar vilka stjärntecken som planeterna härskar i samt nyckelord som visar planeternas astrologiska betydelse.

 

 

Planet

Förhärskande i

Astrologisk betydelse

Solen Lejonet Vitalitet
Månen Kräftan Mottaglighet
Merkurius Tvillingarna/ Jungfrun Kommunikation
Venus Oxen/ Vågen Harmoni
Mars Väduren Energi
Jupiter Skytten Utveckling
Saturnus Stenbocken Disciplin
Uranus Vattumannen Förändring
Neptunus Fiskarna Dunkelhet

Pluto

Skorpionen

Förnyelse

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.