Saturnus i astrologin

Astro / Astrologiskola / Planeter

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

Saturnus i astrologin

Saturnus styr över Stenbocken (och Vattumannen) samt över lördagen.

Saturnus står för pessimism, feghet, det gamla, traditionen, auktoriteten, stabiliteten, allvarsamheten, tiden och melankolin. På den ljusa sidan så är det genom Saturnus som vi uppnår visdom.

Saturnus har sedan urminnes tider förknippats med otur, död, misslyckande, mörker, rädsla, m.m.

 

 

Saturnus ses oftast som Jupiters motsats. Jupiter är planeten som symboliserar tur och framgång.

Där det finns ljus medför Saturnus mörker, där det finns värme ger Saturnus kyla, där det finns glädje medför Saturnus sorg, där det finns liv medför Saturnus död, där det finns lycka ger Saturnus otur (och ibland stora konsekvenser för dåligt omdöme eller misstag), där det finns enighet ger Saturnus oenighet, där det finns kunskap skapar Saturnus rädsla, där det finns hopp skapar Saturnus skepticism.

Detta är inte alltid en dålig sak. Tack vare Saturnus förmåga att kristallisera saker och ting, finns det struktur och stadga i världen. Saturnus ber oss att se verkligheten i vitögat och ta fullt ansvar över våra liv. Saturnus lär oss att ingenting i livet är gratis och alla Saturnus transiter kommer att lära oss något. Saturnus skapar problem så att vi lär oss att lösa dem; Saturnus skapar misslyckanden, för att vi ska lära oss ödmjukhet.

 

 

Saturnus brukar även symbolisera fadern. Det gör även Solen i och för sig. Men när Saturnus visar sig i någons födelsedagskarta, indikerar detta snarare problem med fadern. Vi har då att göra med en fader som försöker forma sina barn, på ett brutalt sätt, till något som de inte är ämnade att vara och gärna till deras egen image. Detta kan leda till förödande konsekvenser för barnet, som känner sig "uppäten". För att bryta det här mönstret som tenderar att upprepa sig, måste man lära sig att utveckla den positiva sidan av Saturnus. Att skaffa sig makten över Saturnus är inte lätt. Det handlar om att utveckla en inre lärare. Det handlar att lita på sin egen inre kraft, mot alla odds.

Saturnus är även kopplad till karma. Oftast kommer Saturnus att tvinga oss att titta tillbaka i våra liv, för att förstå vad vi har gjort fel. Saturnus intensifierar känslor av isolering, sorg, depression, etc. Det handlar oftast om att erkänna sina mörka känslor och ta ansvar för sina handlingar. Det finns alltså en positiv aspekt med Saturnus - att man drar lärdom av sina misstag något som leder till visdom.

 

 

Saturnus anses även stå för vår begränsade makt och kontroll över livet. När vi får problem med makt och auktoriteter har vi enligt astrologin Saturnus i vår födelsekarta. Vi känner begränsningarna i hela vårt liv - även i de mentala förmågorna. När man försöker omvandla Saturnus till en läxa, är det oftast så att vårt förstånd just i de ögonblicken inte kan förstå vad som händer. Vi gör allting fel.

Saturnus associeras även med tidens gång. Saturnus handlar även om tålamod, stabilitet, mognad och realism. Saturnus påverkar oss även genom att dröja med belöningar tills vi förtjänar ta del av dem.

 

I Stenbocken, indikerar Saturnus ett behov att lyckas på det sociala och det materiella planet. Det här behovet manifesteras för det mesta genom att göra affärer, inom politiken eller inom vetenskapen. Stenbockar känner att de behöver göra något av sina liv. De gör gärna karriär och de analyserar varje steg de tar. De är pragmatiska och praktiska. De utgör bra organisatörer men de är mycket konservativa också. De agerar oftast i eget intresse, något som de är mycket medvetna om. De vet också att varje sak har sitt pris och att varje belöning kräver en viss anstränging. Om de lyckas uppnå en hög position, kan de hjälpa andra att komma uppåt, men endast genom egna ansträngningar. De kommer aldrig att vilja ha en bekants position eller sociala ställning. De är ganska auktoritära något som brukar försvinna med åldern. När de blir gamla glömmer de oftast bort att de varit så auktoritära. De har svårt för att förstå andra människor och kan därför verka otrevliga.

Läs också: SATURNUS i de 12 husen

 

 

Läs om andra planeter i astrologin:

Planeterna i Zodiaken

Solen Månen Merkurius
Venus Mars Jupiter
Saturnus Uranus Neptunus
Pluto Chiron  

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.