VI. De Älskade, The Lovers

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

De älskade, the lovers

De Älskade står för kärlek och unioner men även för vårt behov av att skilja mellan hjärta och förstånd och att ibland fatta väldigt svåra beslut.

Kortet indikerar även ett behov av balans efter en splittring av viljan som går åt två olika håll samtidigt.

När Kärleksparet dyker upp, står man vanligtvis framför ett beslut, som kan kännas svårt - att följa sitt hjärta eller sitt förstånd? Ibland kan kortet stå för splittring i relationer, i och med att en tredje part lägger sig i.

Överprästen står för narrens första förälskelse, mötet med den andre, som definierar honom som individ, men som även leder till en viss osäkerhet.

Allmän tolkning - De Älskade symboliserar inte enbart kärlek, attraktion och skönhet, utan även prövningar och svåra val. En triangeldrama kommer snart att utspela sig. Du kan behöva göra ett svårt val. Moraliskt dilemma.Jobb - På jobbet kan en känsla av osäkerhet infinner sig. Dels vill du byta jobb, dels vill du stanna kvar. Du känner en viss svårighet i att falla beslut. Det är viktigt att du hittar en lösning. Se även upp för vilka du kan vara lojal mot och vilka som blör undvikas.

Kärlek - Kortet kan stå för attraktion, men du undrar om det är rätt val du gör och rätt person att bli förälskad i.

Ekonomi - Du står vid ett vägskäl vad gäller din ekonomi. Det sätt du tjänar pengar på kan definiera dig som individ. Låt inte andra blanda sig heller i dina ekonomiska angelägenheter.

Astrologisk korrespondens: Tvillingarna

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana