XIV. Måttfullhet, Temperance

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Måttfullhet i Tarot, Temperance

Måttfullheten står för vårt behov av balans i livet. Oftast tvingas vi göra kompromisser för att få en känsla av balans.

Oftast inträder en känsla av harmoni när man väl uppnått detta inre tillstånd av jämvikt .

Måttfullheten inbegriper även sådant som har att göra med generositet, acceptans och önskan att undvika konflikter.

I korta ordalag innebär Måttligheten att man söker en jämvikt genom att kompensera något dåligt med något bra.

Allmän tolkning - Kortet står för återhållsamhet och sparsamhet, i meningen hushållning. Kortet står även för anpassning och skötsel.

Jobb - På jobbet kommer turbulensen att hitta en jämvikt. Du kommer kanske att behöva göra vissa kompromisser och ge upp vissa saker för att allt skall kunna lugna ner sig.

Kärlek - I kärlek står kortet för jämvikt i sin relation eller accepterande av att kärlekslivet inte alltid är på topp. En känsla av harmoni kommer att infinna sig.Ekonomi - Du gör kanske inte stora vinster men du lyckas i alla fall betala dina räkningar och kanske ändra dina prioriteringar. Om du har tur och självbehärskning, kommer du även att lyckas lägga undan lite pengar.

Astrologisk korrespondens: Skytten

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana