IX. Eremiten, The Hermit

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Eremiten i tarot, the hermit

Eremiten står för vårt behov av att ibland leva i avskildhet.

Självvald avskildhet behöver vi alla, för att komma underfund med våra tankar och känslor och för att hitta lösningar. Kortet kan också stå för sådan avskildhet som inte är självvald eller för studerande och filosofiska personer som funderar mycket.

Eremiten står även för behovet av att tänka över livets mening och existentiella frågor, liksom för ett avskärmande.

Eremiten kan också stå för en lärare eller vägledare, någon som ger oss råd - en verklig person eller en bok.

Allmän betydelse - Han representerar försiktighet och vaktsamhet. Men där finns även viss korruption, besvikelse och förräderi. Du kommer att undra över vissa saker, men kom ihåg att alla svar finns inom dig.

Jobb - Du känner ett behov över att tänka över vad du verkligen vill. Om du saknar ett jobb, kan det betyda arbetslöshet och isolering, liksom en dragning till litteratur, författarskap eller undersökning. Om du har ett jobb, betyder kortet att jobbet ger dig föga social kontakt.Kärlek - Kortet betyder att du inte är intresserad av kärlek och gemenskap. Du har ett stor behov av att vara ensam.

Ekonomi - Du löser din ekonomi efter eget huvud och söker lösningar själv.

Astrologisk korrespondens: Jungfrun

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana