Tid på dygnet kan avgöra hur mycket fett som förbränns vid träning

Hälsa / Forskningsrön / Motion och träning

Tid på dygnet kan avgöra hur mycket fett som förbränns vid träning

2023-02-15: Forskare från Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet har kommit närmare rätt tidpunkt för att träna så att fettförbränningen maximeras.

Om du vill öka din ämnesomsättning och därmed fettförbränning, viken tidpunkt på dygnet skall du välja för ditt träningspass?

Fysisk aktivitet vid rätt tidpunkt på dygnet verkar kunna öka fettförbränningen, i alla fall hos möss.

Forskare från Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet har studerat fettförbränningen vid olika tidpunkter på dygnet.Den första tidpunkten för träningen, tidig aktiv fas motsvarar hos människor ett förmiddagspass. Den andra tidpunkten, som motsvarar ett sent träningspass hos människor, kallas för tidig vilofas.

Enligt studien ökade mössens ämnesomsättning när de hade ett träningspass i tidig aktiv fas.

Detta resulterade i ökat uttryck av gener som deltar i nedbrytningen av fett, liksom ökad värmeproduktion samt fler mitokondrier i fettväv.

Dessa effekter gällde hos mössen oberoende om de hade ätit innan eller inte.

"Våra resultat tyder på att förmiddagsaktivitet skulle kunna vara mer effektivt än sen kvällsträning för att öka ämnesomsättningen och fettförbränningen. Det kan i så fall ha betydelse för personer med övervikt," säger Juleen R. Zierath, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi samt institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet.Möss och människor delar många grundläggande fysiologiska funktioner men möss är nattaktiva.

Därför behövs fler studier.

Resultaten publiceras i tidskriften PNAS.

Referens:

“Time of Day Determines Post-Exercise Metabolism in Mouse Adipose Tissue”. Logan A. Pendergrast, Leonidas S. Lundell, Amy M. Ehrlich, Stephen P. Ashcroft, Milena Schönke, Astrid L. Basse, Anna Krook, Jonas T. Treebak, Lucile Dollet, Juleen R. Zierath. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), online 13 februari 2023, doi: 10.1073/pnas.2218510120.