Förhistorisk tjejs föräldrar tillhörde olika mänskliga arter

KATEGORIER: Vetenskap / Natur och miljö / Evolution

Äldsta kända första generations hybridmänniska. Mamma: Neandertalare. Pappa: Denisovan.

Vår kärlek till hundar har en lång historia

2018-09-05 Årets arkeologihistoria har sitt ursprung i ett ben som hittades i en grotta i Ryssland. Benet tillhörde en förhistorisk hybridmänniska, en korsning mellan en Neanderthal-mamma och en Denisovan-pappa.

En artikel om detta publicerades 2018-08-22 i New Scientist.

Denna hybrid fick namnet ”Denny” och är det äldsta beviset på att olika människoarter i en förhistorisk tid parade sig med varandra.

Ännu vet man däremot inte om man helt enkelt har haft mycket tur i att hitta benet eller om korsning mellan olika människoarter helt enkelt inte var så ovanlig.

Fyndet kan också indikera att olika människoarter såsom neandertalarna inte alls dog ut utan att de absorberades av vårt art.

Homo sapiens, det vill säga vårt art, parade sig med minst två andra forntida människor: neandertalarna och de mystiska denisovanerna, som man vet någonting om på grund av fragment av ben och tänder som upptäcktes i en grotta i Ryssland. Neandertalare och Denisovaner parade sig också med varandra. Man trodde att sådana fall var mycket sällsynta.

Sannolikheten för att hitta bevis på denna korsning mellan människoarter trodde man var mycket låg. Ändå hittade arkeologer för några år sedan ett 90 000 år gammalt benfragment i en denisovangrotta.

Samatha Brown från Oxfords Universitet undersökte proteinerna i benet och kom fram till slutsatsen att benet tillhörde en människoart. Benets struktur indikerade att Denny dog när hon var 13 år gammal.

Forskarnas undersökning av Dennys DNA avslöjade att Denny var av kvinnligt kön men kom nästan 50 % från en neandertalare och 50 % från en denisovan.

Vårt DNA kommer i dubbla strängar som heter kromosomer, en från varje förälder. I Dennys fall hade varje par en neandertal och en denisovan-kromosom. Hon var dotter till två människor som tillhörde två olika arter.

Dennys mitokondrie – DNA som endast kommer från mödrar är Neandertal. Därför är slutsatsen att modern är neandertal och pappan denisovan.

Det är inte många förhistoriska människor som haft sina genom sekvenserade. Denny är extra intressant eftersom det handlar om en förstagenerationshybrid.Denny är däremot inte det första beviset på korsningar mellan olika människoarter. I ett område som nuförtiden tillhör Rumänien, har man hittat ben som kommer från en förhistorisk människa som hade en neandertal-pappa cirka fyra till sex generationer tidigare.

Eftersom man har hittat ben från dessa personer anser forskarna att folk från olika arter, när de möttes, parade sig med varandra rätt så fritt.

Neandertalare och denisovaner parade sig däremot inte ständigt med varandra. Deras genom visar att var rätt så olika och att de regerade över skilda territorier. Neandertalarna bodde i Europa. Denisovanerna bodde i östra Asien.

De kunde däremot mötas vid gränserna. När de möttes på sådana unika områden som denisovan-grottan hade inga fördomar mot varandra, hävdar Svante Pääbo från Max-Planck institutet.

Pääbo hävdar att när moderna människor sedan expanderade från Afrika till Europa och Asien parade de sig med både neandertal- och denisovanmänniskor. Detta är också anledningen till varför dessa grupper försvann. Inte för att de blev utrotade utan snarare för att de blev absorberade i moderna mänskliga befolkningar.

Andra forskare anser däremot att fler komplexa fakturer kan ligga bakom det faktum att andra människoarter försvann såsom konkurrens.

Källor och vidare läsning:

Prehistoric teenager had parents belonging to different human species. New scientist

Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.