Grillat kött ökar cancerrisken

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Att äta kött som tillagas vid höga temperaturer har en anknytning till njurcancerrisk.

En ny studie som publicerades i tidskriften Cancer finns det ett samband mellan köttkonsumtion och en högre risk för njurcancer. Studien avslöjar också att tillagningsprocessen också är en faktor.

I studien tittade forskare på kostvanor och genetisk information hos 659 cancerpatienter som nyligen hade diagnostiserats med njurcellscancer, som är en vanligaste form av njurcancer. En kontrollgrupp som bestod av 699 friska män och kvinnor ingick också i studien.

Forskarna tittade också på deltagarnas exponering för mutagener (föreningar som kan orsaka genetiska mutationer) som skapas när köttet tillagas vid höga temperaturer över öppen eld, till exempel i samband med att man grillar eller steker kött. Tillagning av kött på detta sätt kan alstra cancerframkallande ämnen.
Den här studien kommer en vecka efter WHO-rapporten som förklarar att bearbetat kött är cancerframkallande.

Forskarna fann också att patienter med njurcancer åt mer kött i jämförelse med den friska gruppen. Hur man tillagar köttet spelar dock en avgörande roll.
Forskarna kom också fram till att män och kvinnor med en specifik genetisk mutation var mer utsatta för riskerna för köttkonsumtion. Detta innebär således att genetik också spelar en roll.

Det är viktigt att anmärka att forskarna fann en länk mellan köttkonsumtion och risk för njurcancer och detta innebär inte att köttkonsumtion i sig orsakar cancer. Forskarna rekommenderar dock en måttlig konsumtion av kött samt att man undviker att bränna köttet under tillagningsprocessen.

Datum: 2015-11-11

Källa: Ovanstående inlägg är omtryckt från material som tillhandahålls av University of Texas MD Anderson Cancer Center. Obs: Material kan redigeras för innehåll och längd.