Viktminskning

Hälsa / Viktminskning / Artikel

Studie visar att motion dämpar din hunger

Träning och motion är effektivare för att begränsa dagligt kaloriintag än matrestriktion.

2016-03-09 Forskare vid Loughborough University har funnit att träning och motion är effektivare för att begränsa dagligt kaloriintag än matrestriktion.

Dr David Stensel och kollegor vid National Centre for Sport and Exercise Medicine East Midlands  (NCSEM-EM) studerade kvinnors hormonella, psykologiska och beteendemässiga respons på kalorikontroll genom motion och matrestriktioner under loppet av nio timmar.

Om en energiunderskott uppnåddes genom matrestriktion ökade nivåerna av hungerhormonet ghrelin medan peptid YY hormonet hämmades. Man åt också upp till en tredjedel mer mat i samband med en buffémåltid jämfört med vid ett annat tillfälle när kaloriunderskottet skapades på grund av motion. Deltagarna åt i genomsnitt 944 kalorier efter matrestriktion jämfört med 660 kalorier efter träning.
Resultaten motsäger tidigare studieresultat som indikerar att motion får människor och i synnerhet kvinnor att äta mer. Studien verkar också indikera att hormonresponsen är likadan i män och kvinnor.

"Våra resultat ger ett värdefullt bidrag till kost- och motiondebatten. Vi har visat att motion inte gör dig hungrig eller uppmuntrar dig att äta mer - åtminstone inte under de timmar omedelbart efter träningspasset. Vårt nästa steg blir att se huruvida detta fortsätter efter den första dagen av motion." hävdar Dr. Stensel.

Resultaten kommer från en studie var mål var att identifiera om kvinnors aptitrespons skiljer sig från männens.

I den första studien begränsades kaloriintag genom diet eller motion och aptitresponsen mättes över en niotimmarsperiod. Samma grupp av 12 kvinnliga deltagare ingick i båda studierna. I den andra studien gjorde man en direkt jämförelse av aptitperceptions-, aptithormon- och födointagrespons mellan män och kvinnor.

Studien publicerades i Medicine & Science in Sports and Exercise.

Läs även: Study shows exercise DOES curb your hunger , publicerad på Loughborough Universitys hemsida 2016-03-07; Länk till studien i sin helhet: