Neurologi

KATEGORIER: Vetenskap / Neurologi /

Psykopaten reviderad. Har känslor som dock inte påverkar beteendet.

Ny studie humaniserar psykopaten och finner att psykopater inte kan reglera impulsivt beteende på grund av annan dysfunktion i hjärnan.  

En ny studie som bygger på hjärnskanningar av 50 fångar bidrar till en förklaring till varför psykopater fattar dåliga beslut, bland annat våldsamma handlingar och annat antisocialt beteende.

Forskarna som genomförde studien fann att psykopathjärnor fungerar på ett sätt som gör att de övervärderar omedelbara belöningar och undervärderar framtida konsekvenser av deras farliga och omoraliska handlingar. Studien publicerades i Neuron den 5 juli 2017.

Josh Buckholtz som ledde studien, hävdar att det inte alls är psykopaternas brist på varma känslor som är drivkraften bakom deras ibland kallblodiga predatoriska beteende. I själva verket kan psykopaterna enligt forskning känna ånger, sorg och besvikelse. De saknar däremot förmågan att korrekt förutsäga konsekvenserna av deras handlande. Därför påverkar deras känslor inte deras beteende.

 

I studien ville forskarna förstå vad det är som händer i deras hjärna när psykopater avväger mellan kostnader och fördelar av olika handlingar och beslut. Dessutom ville de se hur olika hjärndelar kommunicerar med varandra.

Forskarna skannade med mobila MRI-skanners 49 psykopatiska hjärnor i två olika Wisconsin fängelser. Deltagarna fick delta i en så kallad ”fördröjd belöningstest”. Deltagarna fick välja mellan två alternativ, nämligen att få en mindre summa pengar omedelbart eller en större mängd pengar vid ett senare tillfälle.

Resultaten samlades sedan i en modell som inte enbart visade hur impulsivt beteendet var, utan som också identifierade områden i hjärnan som har en roll i bedömningen av det relativa värdet av olika valmöjligheter.

Psykopatiska deltagare hade större aktivitet i en hjärnregion som kallas ventrala striatum, som förknippas med utvärdering av subjektiv belöning som oftast involverar omedelbara val.

Ju mer psykopatisk en person är, desto större responsen i ventrala striatum. Detta är en dysfunktion enligt forskarna eftersom psykopater slutar med att överskatta värdet av en omedelbar belöning.

När sedan forskarna kartlade anslutningen som denna region hade med andra regioner i hjärnan som oftast blir inblandade i beslutsfattande, såsom olika regioner i prefrontala cortex, som oftast reglerar beslut i ventrala striatum, fann de att dessa anslutningar var betydligt svagare i psykopaters hjärnor.

Det finns bevis som indikerar att områden i prefrontala cortex har en roll i ändring av den initiala responsen i ventrala striatum genom att personen föreställer sig framtida konsekvenser av olika handlingar. En försvagad kommunikation mellan dessa två områden gör att den ventrala striatum inte kan regleras och att personen handlar på alltför impulsiva sätt och går efter omedelbar belöning. 

Besluten i ventrala striatum fattas utanför alla sammanhang. Vi behöver prefrontala cortex för att kunna fatta bra beslut och reflektera över hur ett beteende eller ett val påverkar oss långsiktigt. Om en person med normal hjärna får denna koppling avbruten kommer personen i fråga att gå miste om viktig information som skulle kunna reglera personens beteende. Personen skulle då göra mycket dåliga val i ett vacuum.

Buckholtz hävdar att detta resultat kan hjälpa oss att radera bilden av den obegripliga kallblodiga psykopaten och förstå psykopaterna som människor med en annan typ av hjärna helt enkelt. Han menar också att man också kan se samma svaga koppling mellan ventrala striatum hos mat - och narkotikamissbrukare.

Det ges däremot inte någon förklaring till hur det kommer sig att många psykopater kan begå mycket våldsamma brott och/eller kidnappa människor och utsätta de för åratals tortyr och varför det är okej att generalisera denna typ av beteende som någon form av beroende av eventuella maktkänslor som på något sätt "belönar" psykopaten.

Källa

A revised portrait of psychopaths, 2017-02-02, Harvard University

Referens

Joshua W. Buckholtz et al. Disrupted Prefrontal Regulation of Striatal Subjective Value Signals in PsychopathyNeuron, July 2017 DOI: 10.1016/j.neuron.2017.06.030

 

Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.