Horoskop 2024 för kräftan

Horoskop / Horoskop 2024

kräftan 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Kräftan 2024

Socialt liv, kärlek och vänskap

Pluto hjälper kräftorna att fördjupa relationer ytterligare men stor personlig utveckling äger också rum, inte minst på grund av Saturnus i fiskarna. Man kan inte undfly verkligheten, man måste hantera alla begränsningar och farhågor. Både Saturnus och Uranus låter dig upptäcka nya seder och kulturer, även om de bara har att göra med olika regioner, nya städer, nya arbetsplatser och nya omständigheter. Man kan även upptäcka nya sidor hos verkligheten. Saturnus kan leda till pessimism men Jupiter hjälper dig att se det positiva. Man kan även vänta sig förändringar som har med familjelivet att göra samt hur man hanterar allt som händer.

Pluto i stenbocken 1–21 januari samt 2 sept.- 19 nov

Pluto tillbringar endast cirka fyra månader under två tidsperioder i stenbocken år 2024. Sedan 2008 har Pluto i stenbocken i huset för relationer och partnerskap betytt att kräftorna har kunnat utveckla djupa meningsfulla relationer till andra människor. Din längtan har varit djup intimitet med andra och du har också vetat hur du kan nå den känslan och det stadiet i alla slags relationer. I sin tur har detta lett till personlig utveckling.

Å andra sidan kan Pluto också ta fram det värsta hos en person, både när det gäller sig själv och andra människor. Andra människor och social kompetens har varit din styrka under transiten. Pluto hjälper oftast personer att se djupt in i någon annans personlighet och motiv, något som skapar starka band liksom kunskap om personen och den specifika situation som man kan använda till sin fördel.

Andra negativa sidor hos denna transit, när Pluto exempelvis bildar spänningsfyllda aspekter, är manipulation, maktspel i relationer, samt dominans och kontroll i förhållanden. Man kan inrikta sig på allt som är fel hos andra men man har svårt att se egna brister. Det uppstår starka känslor som leder till exempelvis hämnd. I slutändan kan det sluta med att man ser andra i svart och vitt i synnerhet när man själv har blivit manipulerad av omgivningen.

Pluto i vattumannen: 21 jan – 2 sept. samt 19 nov – 8 mars 2043

I det åttonde huset är Pluto kanske ännu starkare och verkar på en mera omedveten plan. Pluto kommer den 19 november att lämna stenbocken för gott och börja en 20 års lång transit i vattumannen, som är ditt åttonde hus, ett hus där Pluto känner sig hemma.

Det åttonde huset styr över vår psykologi och förmåga till regenerering, död och återfödelse samt delade resurser, lån, skulder, skatter, passiva inkomster, investeringar och personlig transformation och omvandling. Denna transit är intensiv, och din passion för olika ämnen eller för en viss person gör sig känd, men å andra sidan blir du bra på att känna av andras behov och du kan använda dina inre skatter för att skaffa mer pengar. Det kan vara bra att försöka dock låta bli att skuldsätta dig. Under denna transit kan du också få barn samt gå genom mörka stunder som gör dig starkare som person.

Under denna transit kan du välja att försöka verkligen förstå dig själv och utvecklas som person. Du kan skaffa dig större kontroll över ditt inre liv. Hur du hanterar frågor om graviditet och skaffande av barn kan bli relevant.

Pluto kommer att bilda en kvadratur till Uranus i oxen fram till 2025, en transit som utmanar dig på många sätt. Dels kan det finnas ekonomiska utmaningar och materiella förluster som är oväntade, dels kan det uppstå problem med att hantera känslor, att verkligen förändras och acceptera sig själv, samt problem med andra. Man kan uppleva rädsla, bli manipulerad och sluta lita på andra människor. Man kan exempelvis träffa mycket trevliga människor som helt plötsligt blir elaka och fientliga.

Terapi och andligt arbete kan göra underverk under denna transit. När Uranus år 2025 gått in i tvillingarna kommer det att vara lätt att känna inre frid och djup insikt. Anpassningsförmågan blir bättre och man kommer att hantera denna transit mycket bättre.

Neptunus och Saturnus i fiskarna

Saturnus och Neptunus, påverkar även under 2024 huset för långa resor, högre utbildning och distansrelationer, något som innebär att du ser på världen nu med helt nya ögon. Du kan utveckla en större pliktkänsla vad gäller eventuella studier, såväl som hur du uppfattar världen. Objektivitet blir viktigare än Neptunus absoluta subjektivitet.

I det nionde huset kan Saturnus fram till 2025 omstrukturera sin förståelse av världen och uppmuntra dig att se och acceptera livets hårda verklighet. En del av er kan resa, möta nya människor och lära sig om nya kulturer, men det är inte alltid så att man trivs med det. Råkar man bo i ett annat land än sitt eget, kan man gå genom tuffare tider och en anpassningstid vad gäller seder, språk, kultur och tradition.

Kräftor kan vara ganska spirituella eller religiösa. Denna transit kan få en att ifrågasätta det man tror på. Man vill veta och lära sig mer. Man kan uppleva då skuldkänslor och omvandla religion till plikt. Man kan till och med inse hur lite man kan om vissa ämnen. Men du har en förmåga att hålla huvudet kallt och analysera informationen på ett objektivt sätt och se hela bilden.

Oavsett vilka dina erfarenheter är under denna transit, kommer du att utvecklas som person och allt du lär dig är bra att ha med sig i bagaget. Du kan exempelvis lära dig ett nytt språk eller skaffa dig en helt ny förståelse av världen. En del av er känner större ansvar för världen och internationella frågor. Du kan vara en mentor eller lärare som blandar empati med disciplin.

Svårigheter under denna transit är i många fall diskriminering, en känsla av utanförskap, fördomar och liknande saker. Kräftorna kan själva inse att deras världsbild ibland är ett hinder och försöker vara mera filosofiska och ansvarstagande vad gäller deras förståelse och tillämpning av deras livsåskådning.

Månförmörkelse i fiskarna 18 september

Detta kan även komma till uttryck genom månförmörkelsen i fiskarna den 18 september som faktiskt är en uppmaning att försöka hitta en bra balans mellan vad man tycker och hur detta påverkar ens relationer, både på personlig och gruppnivå. Denna månförmörkelse kan också indikera förändringar i det sociala livet och i relationer som bättre matchar ens föreställningar och övertygelser. I vissa fall kan man till och med flytta utomlands.

Uranus i oxen

Att vara sig själv är svårt under de här astrologiska aspekterna men du söker dig så klart till likasinnade och det är inget nytt. Uranus har redan funnits i ditt elfte hus för socialt liv, grupper och vänner, under några år nu. Även om grupptillhörigheter och andra människor är viktiga för dig, kan vänner ibland svika och du kan även gå genom åtminstone en stor förändring i ditt sociala liv. Du kan exempelvis efter en mycket lång tid flytta till en annan stad.

Ändå är denna transit som varar över ett år till, ett tecken på nyvunnen frihet då du inte låter andra människor eller omständigheterna begränsa dig och allt som du kan vara och göra. Detta betyder att du är beredd att ta risker och bana en egen väg i livet.

Uranus i oxen förknippas däremot även med extremism och svårigheter att hitta en bra balans mellan det man tycker och tänker, och det man vill vara och göra, med samhället och relationerna man har till andra människor. Man kan också möta människor som helt plötsligt försvinner eller som säger saker som är helt ogenomtänkta och grymma .

Ibland kan denna extremism hos dig eller andra, egentligen uppstå eftersom man drabbas av utopiskt tänkande med vad det utopiska samhället är enligt dig behöver inte vara samma. Risken är då att man inte inser att varje människa har egna behov och livshistorier.

Jupiter i oxen 1 jan – 25 maj

Jupiter hjälper dock också dig att upptäcka världen och nya människor. Du kan göra resor eller möta nya främmande människor hela tiden, något som så klart vidgar dina horisonter.

Utöver detta hjälper Jupiter med att bli visare, att vara tolerant och neutralisera mycket av Uranus potentiella extremism. Du kan dessutom ha en vision och nå en dröm som i många fall kan ha att göra med att resa och se världen, eller att möta nya människor, något som du kan få möjligheten att göra nu. Du kan till och med känna att du kan göra skillnad och ha en positiv påverkan på världen och samhället. Även din ekonomi kan förbättras under den här transiten.

Jupiter kan även hjälpa dig att se det positiva även när Saturnus vill att du ska titta på den råa verkligheten och rädda dig från sin pessimism.

Jupiter i tvillingarna 25 från maj

Jupiters transit i oxen är dock på väg att ta slut och i nästa hus, i tvillingarna, efter den 25 maj, kommer Jupiter att påverka ditt tolfte hus för andlighet, privatliv, det omedvetna, och hemligheter. Under cirka ett år kan Jupiter och Pluto hjälpa dig att hantera de stora existentiella frågorna samt att hitta mening i tillvaron. Även om det finns en chans att ensamhetskänslan ökar, kan du också räkna med djupare, bättre, meningsfulla relationer som är viktigare än allt annat, exempelvis vad andra tycker och tänker och vart samhället är på väg. Man hittar sin trygghet hos sitt eget folk eller de som står närmast.

Ditt behov av att hjälpa andra ökar också och du kan känna dig generösare och mera empatisk, mycket mera villig att anpassa dig för att kunna vara den person som du strävar efter att vara.

Förmörkelser på väduren-vågen axeln

Förmörkelserna som äger rum på väduren-vågen axeln är ett tecken på att familjelivet förändras, något som kan ha att göra med att barnen exempelvis blir stora och flyttar ut, eller för att man skiljer sig eller flyttar till en annan plats. Vad familjen betyder för dig kan också få en helt ny mening. Vissa kräftor blir tvungna att hitta en bra balans mellan karriär och familjelivet, såväl som mellan ens objektiva mål och känslomässiga behov av trygghet och tillhörighet.

Ekonomi, jobb och karriär

De viktigaste förändringarna som har att göra med din karriär och status kan ha inletts förra året redan och de kan vara förknippade också med den nya realiteten när det gäller familjelivet. Förmörkelser påverkar oss över tid och därför kommer även solförmörkelsen i väduren att göra det, och det är frågan om en redan påbörjad process. Merkurius retrograd i eldtecken kan också tvinga dig mer eller mindre att fortsätta i redan etablerade spår. Inte förrän mot årets slut, när Mars går retro i lejonet, i huset för intäkter, känner du att det verkligen är dags att kämpa på vad gäller ekonomi och tillfredsställelse av sådana viktiga behov som mat på bordet och tak över huvudet.

Pluto i vattumannen: 21 jan – 2 sept samt 19 nov – 8 mars 2043

Pluto spenderar många fler månader i vattumannen under årets gång och hjälper dig att göra bra affärer och tjäna pengar passivt. Förutom detta kan pengar strömma in från andra människor eller i form av bidrag, arv och avkastning från investeringar. Även om denna transit i sig inledningsvis kan vara förvirrande och utmanande, i synnerhet om man skuldsätter sig och gör stora investeringar, kommer man i längden att i de flesta fall, njuta av en bra ekonomi.

Det åttonde huset förknippas dock även med kriser och förluster. Detta innebär att man måste ändå ha ögonen öppna eftersom det kan finnas sabotörer i ens liv plus att man själv kan överreagera och fatta beslut som grundas i rädsla.

Total solförmörkelse i väduren 8 april

En solförmörkelse i väduren den 8 april handlar om förändringar i ditt liv som kan ha att göra med din status och karriär, samt kontrollen som du har över ditt liv. Det kan vara dags för dig som kräfta att exempelivs fatta dina beslut och inte låta andra i omgivningen påverka vad du vill göra. Du kan även välja att starta eget. Eller byta jobb. Du vill kanske till och med gå tillbaka till en gammal sysselsättning eller yrke och fortsätta utvecklingen där det slutade. Kommunikativa yrken är bäst lämpade för många av er, oftast i partnerskap med en annan person.

Merkurius retrograd i eldtecken: april, augusti och november

Merkurius retrograd i eldtecken under april, augusti och november, kan indikera en viss svårighet att börja om vad gäller din karriär. Detta år kan handla om en transition över tid från ett liv till ett annat som började redan förra året. Men när det gäller projekt, ekonomi, och målsättningar, kan det finnas kontinuitet men också en känsla av stagnation och återgång till det gamla. Om du vill ha en helt fräsch ny start på jobb- och karriärsområdet, kan kanske nästa år igen erbjuda något helt nytt.

Mars Rx i lejonet 6 dec

Under årets sita månader kommer Mars att gå in i lejonet och tillbringa flera månader där på grund av en retrograd fas som inleds den 6 december 2024 men som avslutar i början av 2025. Denna tidsperiod med Mars i huset för intäkter och grundläggande beslut, kan betydda mycket för dig och för din ekonomi eftersom det är en tidspeiod under vilken du verkligen slåss och kämpar hårt för en bättre ekonomi. Ju mer du anstränger dig, desto bättre resultat, långsiktigt.

God fortsättning!

Läs årshoroskopet 2024 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.