Horoskop 2024 för tvillingarna

Horoskop / Horoskop 2024

Väduren 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Tvillingarna 2024

Socialt liv, kärlek och vänskap

Det sociala livet kommer att påverkas av Pluto, Uranus, Jupiter, Merkurius retrograd samt förmörkelsena i väduren och vågen. Överlag verkar de flesta transiter att innebära att det finns ett stort behov av frihet.

Pluto i vattumannen: 21 jan – 2 sept. samt 19 nov – 8 mars 2043

Pluto kommer så småningom att stabiisera sig i vattumannen efter den 19 november i ditt hus för långa resor, distansrelationer och högre utbildning. Det blir en lång transit som i sin helhet tar cirka 20 år.

Pluto i det nionde huset handlar om utvecklandet av en djup insikt om och förståelse för människorna och världen. Genom dina insikter, idéer och övertygelser kan du få en stor inverkan på din miljö. Längtan efter kunskap och förståelse ökar. Tvillingarna kan bli intresserade av olika slags ämnen såsom filosofi, andlighet och psykologi samt deras tillämpningar så att man kan påverka hur andra ser på världen.

Denna transit kan dock även leda till problem när övertygelserna och åsikterna är för extrema. Man kan också ha svårt för att acceptera andras åsikter. I vissa fall kan man till och med ha svårt för att förena det man tycker med det vardagliga livet eller jobber man gör.

Tvillingarna kan dock fortsätta att vara ledande på sociala medier där de kan prata om deras åsikter och teorier. Kvadraturen till Uranus i oxen i det tolfre huset kan då och då leda till inre osäkerhet, under de första två åren eller så av denna transit. När Uranus år 2025 går in i tvillingarna kommer det att uppstå större harmoni mellan vad du tycker och hur du vill bi sedd och uppfattad.

Uranus i oxen

Uranus har redan vistats i ditt tolfte hus under ett par år nu och kan ha avslöjat alla slags saker. Det finns kanske redan en betoning på andlighet. Din intuition är också rätt så god.

Att du gör ditt inre arbete är nu viktigt eftersom det kommer att avgöra hur väl du klarar av kvadraturen mellan Uranus och Pluto. Plötsliga insikter kan exempelvis avslöja din egen och andras hypokriti. Detta innebär en förmåga att se bortom det uppenbara. Men hur du mår psykisk och hur bra du är på att acceptera sanningen och de nya insikterna och använda dem på konstruktiva sätt kan vara avgörande för din psykiska hälsa med.

Möjliga problem med denna transit kan vara svårigheter att uttrycka sin individualitet och vara sig själv. Man kan sluta med att göra och säga vad alla andra tycker, eftersom man inte vill sticka ut. När man sopar mycket under mattan finns det en risk för problem med att hantera sina känslor.

Jupiter i oxen 1 jan – 25 maj

Fram till den 25 maj bildar Uranus en kvadratur till Jupiter, något som innebär att det uppstår en konflikt mellan hur du förstår världen att vara och din inställning till den. Du kan känna att det finns brist på tolerans, idealism och medkänsla. Man dömer för hårt och för snabbt. Man kan inte hjälpa andra eller få hjälp med viktiga saker. Risken med denna transit är att ens kamp är illusorisk och att du inte vill se sanningen.

Jupiter i tvillingarna från 25 maj

Efter den 25 maj kommer du med Jupiter i tvillingarna att känna dig optimistisk och glad. Jupiter som representerar expansion och tillväxt hjälper dig att upptäcka världen och din roll i den. En trigon mellan Pluto och Jupiter hjälper dig att balansera djup insikt med visdom. Jupiter kan också motverka tendenderna åt fanatism som Pluto i det nionde huset kan skapa. Du kommer dessutom att möta många nya intressanta människor som du kan lära dig av. Jupiter hjälper dig dessutom att nå dina mål. Du kan dessutom upptäcka omgivningen på nytt eller på helt nya sätt. Ditt värme och förståelse uppskattas av andra, och tvillingarna blir under denna transit omtyckta av andra. Jupiter spenderar cirka ett år i tvillingarna.

Förmörkelser på väduren-vågen axeln

Förmörkelserna i väduren och vågen kan indikera att det uppstår en viss spänning mellan den person som du är, och den som du uppfattas eller förväntas att vara.

De två månförmörkelserna i vågen och väduren samt solförmörkelsen i vågen den 8 april, 18 september och 2 oktober 2024 symboliserar den omvandling som äger rum i ditt sociala liv som påverkas av inre förändringar såväl som en ändrad kommunikationsstil och sätt att tycka och tänka. Det sociala livet får ett uppsving och du kommer också att förändras som person. Vissa tvillingar kan få barn, och om ni redan har barn, kommer de också att gå genom större förändringar och omvandlingar.

En annan sak som händer är att ni får chansen att visa upp den kreativa sida. Detta kan komma till nytta om ni jobbar med design och konstnärliga yrken. Men ni kan också dra nytta av detta i underhållningsbranschen. Även kärlek och romantik får större utrymme under årets gång. Ni som är singlar kan dejta och festa ganska mycket.

Merkurius retrograd i eldtecken: april, augusti och november

Även om det sociala livet under året får ett uppsving, och ni kan under vissa tidsperioder att möta flera nya människor, plus att något händer ständigt i det sociala livet eller på sociala medier, kan existerande relationer spela en nyckelroll och vissa problem kan behövas lösas. Ni kan behöva bryta vissa mönster och i vissa fall till och med släppa taget om vissa människor så att det finns utrymme för nya. Under de tidsperioder då solen och Venus befinner sig i sociala hus, är det också svårt eller nästintill omöjligt att starta bra relationer som är varaktiga eftersom Merkurius är retro och alstrar hinder och komplikationer. Även när det gäller avtal och överrenskommelser kan det ständigt uppstå förseningar och problem i och med nya faktorer kommer in. 2024 är inte ett viktigt år för kärlekslivet för dem som har ascendenten i tvillingarna.

Ekonomi, jobb och karriär

Din karriär, din status och hur du gör affärer och i vissa fall hur du tjänar en del av dina inkomster kan förändras radikalt under 2024 och 2025. Men det är en fråga om en process och därmed kommer du att lyckas hinna att anpassa dig.

Pluto i stenbocken 1–21 januari samt 2 sept - 19 nov

Pluto kan hjälpa dig med affärerna under cirka fyra månader år 2024 då Pluto fortfarande befinner sig på grund av dess retrograda rörelse, tillbaka i stenbocken, men du får nog nu knyta lösa ändar och vara öppen för förändringar vad gäller hur du tjänar dina pengar. Vissa tvillingar kan tycka att det är skönt att Pluto går över till vattumannen helt den 19 november eftersom det åttonde huset där Pluto vistats sedan hösten 2008 visserligen har sina fördelar men kan även leda till kriser, smärta och sorg.

Neptunus och Saturnus i fiskarna

Saturnus i fiskarna omstrukturerar din karriär och vissa tvillingar drabbas hårdare än andra, men Neptunus ger er hopp och tro att allt löser sig.

Oavsett hur hårt du arbetat hittills kan Saturnus i det tionde huset ändå leda till svårigheter och hinder, såväl som i vissa fall ett byte av jobb eller ett byte av hur du gör ditt jobb samt dina antaganden om hur jobbet ska göras. Saturnus pessimism balanseras dock av Neptunus eskapism som vill se det goda i allt och alla. Neptunus håller hoppet levande, även om Saturnus i det tionde huset alstrar problem med någon myndighet eller auktoritet.

Det som Saturnus också förändrar i ditt tionde hus är din sociala image som kan påverka ditt sociala liv med på gott och ont. Det blir svårare att bevara en positiv image och ditt ansikte utåt är viktigt för dig och din bransch i många fall. Du behöver ta större ansvar.

Jupiter i tvillingarna från 25 maj

Din vilja att lyckas i livet och rent allmänt i karriren förstäks efter den 25 maj med Jupiter i tvillingarna eftersom du får en dos av optimism plus att du har den djupa insikten från Pluto och kan klara dig helskinnad samt kan använda kunskapen som du har om andras intentioner eller motiv till din fördel.

Månförmörkelsen i fiskarna den 18 september

Den stora förändringen när det gäller din status och karriär behöver inte ske tidigt under året utan under årets slut eller dröja fram till 2025.

Månförmörkelsen i fiskarna den 18 september kommer att påverka dig över tid men kommer nog att handla om en omstart för dig och en återuppfinning av den du är eller vad du vill göra samt vilka målen är.

God fortsättning!

Läs årshoroskopet 2024 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.