Horoskop 2024 för väduren

Horoskop / Horoskop 2024

Väduren 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Väduren 2024

Socialt liv, kärlek och vänskap

Det sociala livet för väduren går genom en djup utveckling och transformering eftersom Pluto besöker huset för grupper och vänner, medan Jupiter besöker huset för kommunikation och interaktion. Förutom detta påverkas relationer av förmörkelserna i väduren och vågen.

Pluto i vattumannen: 21 jan – 2 sept. samt 19 nov – 8 mars 2043

Pluto besökte under tre månader vattumannen år 2023, men under 2024 är Pluto redo att till slut lämna stenbocken för gott och i stället påverka vattumannen som är ditt hus för grupper och vänner. När Pluto den 19 november går in i vattumannen för tredje gången kommer planeten inte att lämna detta stjärntecken förrän den 8 mars 2043, det vill säga 20 år senare.

Pluto omvandlar och transformerar och är dessutom en kraft att räkna med. Du kommer att bilda starkare relationer och din sociala makt och inflytande ökar. Det blir nog också viktigare för dig att socialisera och att ha vänner. Och du förstår dig bättre än tidigare på vad det är som kan motivera människor i ett samhälle eller på gruppnivå. Ditt behov av andra människor ökar något som innebär att du ger vännerna mer av din tid och energi.

Jupiter i tvillingarna 25 maj 2024 – 9 juni 2025

Jupiter, som är expansionens och turens planet, kommer att befinna sig i ditt hus för kommunikation och interaktion efter den 25 maj under cirka ett år fram till den 9 juni 2025.

Jupiter i detta hus kan gynna många aspekter i ditt liv såsom inlärning, inköp av ny teknik, försäljning, marknadsföring, jobb med datorer och internet såväl som din förmåga att kommunicera med andra.

Din sociala cirkel expanderar också och på grund av trigonen till Pluto i vattumannen som är aktiv under en stor del av denna transit. Detta innebär dessutom förmåga att påverka andra och vara med och påverka samhället i sin helhet i synnerhet om man jobbar exempelvis som journalist, politiker, och med undervisning. Man kan dessutom resa runt och föreläsa eller få framgång som influencer och liknande. Även du som jobbar med marknadsföring eller som har reklam på din webbplats, kan räkna med framgång. Deltagande i olika grupper blir mera relevant.

Om du studerar, kommer du att få en stor förändring i ditt sätt att tycka och tänka samt möta många nya människor. Även du som jobbar med exempelvis musik eller som artist upplever större framgång.

Jupiter kommer att bilda en kvadratur till Saturnus. Detta kan innebära att det ibland uppstår osäkerhet och nedstämdhet. Gamla föreställningar kommer dock att omstruktureras och förändras. Dina gamla antaganden förstörs.

I tvillingarna kommer Jupiter att hjälpa dig att lära dig mer om rättvisa. Du utvecklar större tolerans. Väduren kan börja bry sig mer om mänskliga rättigheter.

Förmörkelser i väduren och vågen

Norra noden befinner sig väduren under 2024, något som innebär att du blir alltmer autentisk som person och det är viktigt att vara sann mot dig själv.

Förmörkelserna på väduren-vågen axeln påverkar dig som person såväl som dina relationer och partnerskap. Detta betyder delvis att ditt sociala liv under 2024 får ett uppsving. Dina relationer förändras stegvis men en del av er kan skilja er eller gifta sig under detta eller nästa år 2025.

Månförmörkelsen den 25 mars i vågen bildar en trigon till Pluto i vattumannen och handlar om förändrade relationer, starkare band till andra, och större påverkan. Ett partnerskap kan exempelvis visa sig vara fruktbar och lönsam. Du och en partner kan manifestera ett bra och meningsfullt liv tillsammans.

Solförmörkelsen i väduren den 8 april bildar en konjunktur till Merkurius retrograd, något som betyder att du verkligen behöver tänka genom eventuella relationsbeslut. Denna solförmörkelse kan dessutom hjälpa dig att återfå kontakten med någon från det förflutna.

En annan solförmörkelse den 2 oktober i vågen den 2 oktober handlar däremot om utvecklingen av helt nya relationer och partnerskap.

Förmörkelserna måste dock ses tillsammans och handlar mest om positiva utvecklingar i dina relationer under årets gång och inte endast runt själva förmörkelserna. All social aktivitet som du blir involverad i kan vara utmanande eftersom du kan glömma bort dig själv. Norra noden i väduren påminner dig dock om att du inte bör göra det. Din integritet är viktig. Hitta en bra balans mellan dig själv, dina intressen och behov samt andras. Relationer kan gå genom kriser.

Merkurius retrograd kan komplicera relationer ytterligare, men relationer har i allmänhet en benägenhet att blomstra under hösten 2024 från augusti till oktober.

Ekonomi, jobb och karriär

Äveń om Pluto lämnar huset för framgång kommer du att lyckas väl i yrkeslivet ändå, i alla fall många av er. Influenserna är subtila och handlar om att tro på din förmåga, samt att lära och vidareutrvecklas som person. Under första halvåret är energierna ganska lika förra årets, men du bör icke desto mindre inte ta onödiga risker.

Pluto i stenbocken 1–21 januari samt 2 sept.- 19 nov. 2024

Pluto är på väg att lämna Stenbocken och detta betyder att betoningen på karriär och ledarskap minskar under 2024. Å andra sidan kan många av er slippa problem med chefer, överordnade och myndigheter. Det yttre kontrollbehovet minskar. Med Pluto i Vattumannen kan du fortsätta att försöka nå dina ekonomiska drömmar. Det elfte huset som vattumannen representerar anses vara både ett ekonomiskt och ett socialt hus.

Uranus i oxen

Uranus är kvar i Oxen under två år till. Ekonomiska problem och kriser har dock framför allt orsakats av norra noden i Oxen, inte nödvändigtvis av Uranus.

I och med Pluto i Vattumannen under större delen av året bildar en kvadratur till Uranus kan det alltid vara bra att undvika alltför stora ekonomiska risker. Alla slags ekonomiska överraskningar är också möjliga.

Du kan dock återuppfinna dig själv och ständigt hitta nya sätt att tjäna pengar och nå ekonomisk framgång. Du är dessutom öppen för nya tekniska uppfinningar och uppgraderingar. Det hjälper så klart att vara öppen för det nya rent allmänt.

Jupiter i oxen 1 januari – 25 maj

Fram till den 25 maj kommer turens planet Jupiter att fortsätta att skapa ekonomiska möjligheter för er. Det kan vara bra att försöka vara öppen för det nya.

Saturnus, Neptunus samt solförmörkelsen i fiskarna

Ditt tolfte hus handlar om det omedvetna, och dina insikter. Huset förknippas även med andlighet samt psykisk och fysisk hälsa.

Saturnus fortsätter att omstrukturera dina antaganden om världen såväl som ditt privatliv. Du kan dessutom lyssna mer på andra och du reflekterar mer också.

En solförmörkelse äger rum i fiskarna den 18 september. Därför vaknar du upp till det som är relevant för dig. Denna förmörkelse kommer dessutom att gynna yrkeslivet.

Alla de här influenserna kan också innebära att du bör ta en extra titt på din hälsa åtminstone då och då.

God fortsättning!

Läs årshoroskopet 2024 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.