Horoskop 2024 för skorpionen

Horoskop / Horoskop 2024

Lejonet 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Skorpionen 2024

Socialt liv, kärlek och vänskap

Pluto är klar med förändringarna i ditt sinne och ditt sätt att tycka och tänka och ger sig under 2024 på området som har med hem och familj att göra. Det tar 20 år av intensiv påverkan för Pluto att lyfta fram familjens och rötternas eller ursprungets betydelse och vissa skorpioner inser att de måste lösa gammalt trauma. Även om relationer med familjen och ens känsloliv så småningom stabiliseras är 2024 ett år med en transitorisk energi under vilken du processar dina känslor rörande relationer, hur du känner kring det hela, samt Saturnus inverkan i det femte huset som vill att du mognar. Dina sociala roller börjar också förändras. Du utvecklar större ödmjukhet och börjar värdesätta praktiskt förmåga. Andra människor kan vara opålitliga men det finns även dom de gör dig starkare.

Pluto i stenbocken 1–21 januari samt 2 sept - 19 nov

Pluto i stenbocken har sedan 2008 förändrat ditt sätt att tycka och tänka något som gjort att du har ifrågasatt allt du tidigare trott och lärt dig. Detta kan ha skett gradvis över tid. Om du även ifrågasatt dig själv har du vunnit på alla plan eftersom du annars kan fastna i att skuldbelägga alla andra men inte se hur du själv kanske bidrog till situationen i fråga. Pluto har förbättrat din sociala kompetens i många fall men kvaliteten av din kommunikation har också förbättrats genom att fördjupas.

Vissa skorpioner har fäst sig vid människorna i den omgivande miljön med, såsom syskon och människor i grannskapet, men sociala medier kan ha börjat spela en stor roll med.

Denna transit är däremot på väg att ta slut, i och med Pluto endast tillbringar 4 och årets 12 månader i stenbocken i och med planeten gör sig redo för att ta över ditt fjärde hus under 20 år efter den 19 november.

Pluto i vattumannen: 21 jan – 2 sept. samt 19 nov – 8 mars 2043

Pluto kommer att tillbringa hela åtta månader i vattumannen under 2024 och detta betyder att planeten börjar arbeta med dina familjerelationer och ditt känsloliv. Efter den 19 november kommer Pluto att påverka vattumannen och ditt fjärde hus för hem och familj under cirka 20 år.

Pluto kommer att skapa stora omvandlingar i familjelivet. Detta kan innebära många saker för många människor, men beroende på ålder och situation kan exempelvis föräldrarna skilja sig och gifta om sig så att man får nya styvföräldrar. Man kan även flytta och förlora barndomsvänner och annan släkt som man brukar umgås med. Mor- och farföräldrar kan gå bort, etc.

Det kan finnas smuts under mattan också i det mest perfekta familjelivet utåt. Saker som man har svårt att avslöja. Det kan vara vad som helst, som anses tabu i vissa kulturer och miljöer. Den känslomässiga otryggheten kan förstoras och bör lösas. Man kan också bli fientlig mot utomstående när det gäller andra familjemedlemmar. Man kan också vilja ha kontroll över hemmet och andra familjemedlemmar.

Vissa förändringar har kanske redan inträffat medan andra sker över tid. Man bör däremot försöka lösa eventuella känslomässiga problem, eftersom de kan vara en destruktiv kraft. Ju mer man försöker ha allting under kontroll desto mera sårbar är man, ju mer spårar allt ur.

Under 2024 och en del av 2025 kommer Pluto att bilda kvadraturer till Uranus och Jupiter i huset för relationer, äktenskap och partnerskap, något som ökar risken för skilsmässor och plötsliga konflikter och handlingar som är oförlåtliga. Jupiter flyttar så småningom över till tvillingarna, något som ger dig chansen till djupare insikter och även den inre intuitiva vägledningen är närvarande och en stor fördel.

Neptunus och Saturnus i fiskarna

Saturnus i fiskarna under årets gång kan ändra din inställning till dig själv. Du utvecklar ödmjukhet. Du kan också omvärdera personen som du är och vill vara. Du inser hur du skiljer dig från andra människor också. Många av er kan uttrycka er kreativt under den här transiten. Det är bara så att den praktiska nyttan av allt som man skapar är viktigare. Man slösar inte bort tid på konst för konstens skull.

Har man små barn är det viktigt att man är noga med att de har allt de behöver, att man inte glömmer bort deras behov och liknande. Små misstag kan leda till problem med exempelvis socialtjänsten eller skolor och förskolor. Man kan dock bli en bra mentor för barnen med och sätt de först.

Saturnus i fiskarna är ingen bra tid för kärlek eftersom man snarare kan sluta med att känna dig oälskad och oattraktiv, men det är bara en fas i livet.

Månförmörkelse i fiskarna 18 september

Att din identitet och dina intressen förändras indikeras även av månförmörkelsen i fiskarna under hösten 2024. Nästa år sker fler förmörkelser på fiskarna-jungfrun axeln som förändrar dina sociala roller. Men processen och omstruktureringen sker redan nu. Man utvecklar dessutom större ansvar för den man är och hur man hanterar det som sker i ens liv. Det kan gälla att vara öppen för nya sätt att vara. Man kan exempelvis gå genom en transition på grund av att man gifter sig, skaffar barn, får barnbarn eller blir äldre och liknande. Yttre sociala faktorer kan så klart också påverka dig.

Uranus i oxen

Uranus är kvar i huset för relationer och partnerskap under 2024 och en del av nästa år, något som kan betyda att det är nu dags att möta nya människor och söka sig till folk som är på samma våglängd för annars kan det gå dåligt i en någorlunda extrem tid när människorna grupperar sig enligt för och emot. Man kan också känna sig dragen till människor som är annorlunda och unika. Det är svårt att verkligen förlita sig på andra, inklusive familjen. Börjar man känna sig trygg i en relation, kan personen i fråga visa sitt sanna ansikte och ogillande, när man minst väntar sig. Även skilsmässor är vanligare med Uranus i sjunde huset eftersom planeten förknippas med separation. Ändå kan skorpioner under denna transit visa prov på progressivt tänkande när det gäller relationer rent allmänt , såväl som könsroller och deras utveckling över tid något som är ganska revolutionerande men inte konstigt med tanke på att skorpionens energi är transformativ.

Jupiter i oxen 1 jan – 25 maj

Fram till den 25 maj kan det sociala livet blomstra i varje fall i någon mening i och med du kan möta många nya spännande människor, och du är nöjd med hur vissa människor påverkar ditt liv en positiv mening. Det kan vara frågan om vänner som lyssnar, eller samarbetspartners som förstår dina behov eller andra människor som är redo för att stödja dig på andra sätt, inklusive ekonomiskt eller genom att ge dig rätt tips och varningar.

Ekonomi, jobb och karriär

Under årets gång kan Jupiter i tvillingarna hjälpa skorpioner att utöka sina inkomster och förmögenheter tack vare bra investeringar och investeringar i exempelvis börsen. Investeringar kan också göras i hus och bil. Man kan få in mer pengar passivt eller från arv och livspartners inkomstkällor. Men när det gäller arbetet är du under mesta delen av året inte riktigt redo för förändringar. I stället kommer du förmodligen att jobba mindre och få mer fritid. Detta ger dig tid för reflektion och för att fokusera på ditt familje- och privatliv.

Jupiter i tvillingarna 25 maj – 31 dec

Jupiter i tvillingarna efter den 25 maj börjar ha en positiv effekt på din ekonomi eftersom du kan tjäna mer pengar från passiva källor eller till och med få pengar i arv eller en fett bonus. Många investeringar kan du dock också göra och detta kan betyda att du kan skaffa dig ett nytt hus eller en ny bil, men du kan också slösa med mycket pengar. Din generösare natur kommer fram och du är ärligare med både dig själv och andra, något som leder till att andra människor litar på och har förtroende för dig. Vissa skorpioner kan också lära sig mer om investeringar i börsen och valuta.

Förmörkelser på väduren-vågen axeln

Mån- och solförmörkelserna i vågen och väduren under årets gång kan börja ha en transformativ påverkan på ditt yrkesliv men din hälsa måste också prioriteras. Detta sker dock över tid mer eller mindre. Det som förändras dock under det här året är däremot dina idéer om hur man bäst jobbar. Kanske börjar du ta det lite lugnare och jobba mindre och smartare som man brukar säga. Du kan också börja prioritera ditt känslomässiga liv och ditt familjeliv mer. När det gäller förändringarna på jobbet kommer de att fortsätta nästa år. Just under detta år kommer du att knyta lösa ändar och långsamt genomföra önskade förändringar.

Merkurius retrograd i eldtecken: april, augusti och november

Merkurius retrograd i eldtecken verkar också indikera att det inte sker några stora nya början på det ekonomiska och yrkesmässiga området under årets gång. Du fortsätter snarare i samma spår men du stressar nog inte lika mycket.

Mars Rx i lejonet 6 dec

Mars i lejonet under slutet av 2024 och början av 2025 under flera månader på grund av en retrograd rörelse indikerar att du får en chans att starta om vad gäller dina målsättningar men detta sker genom ambition, mot och hårt arbete. Mars i lejonet i ditt tionde hus kan däremot även alstra en kamp mot en äldre generation och med chefer och myndigheter, eller till och med ens egna föräldrar.

God fortsättning!

Läs årshoroskopet 2024 för ett annat tecken

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.