Horoskop 2021 för fiskarna

Astro / Horoskop / Horoskop 2021

Fiskarna 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Fiskarna 2021

Kort horoskop för fiskarna 2021

Under 2021 kommer fiskarna att börja ändra sina antagande om livet, både angående det som är och det som har varit, liksom det man trott har stått klart för er. Ni kan börja lära er nya saker och vidga era horisonter redan under 2021 men denna trend kommer att bli intensivare under 2021. Under 2021 kommer det sociala livet att fortsätta att vara viktig med många händelser och utvecklingar men ni kan relatera till andra på opersonliga sätt. Många samtal äger rum och ni träffar många nya människor med. Ändå finns det en förändring i inställning som är märkbar. Mot årets slut är det bra om ni undviker stor drama och relationsproblem som kan påverka hela det sociala livet. Du har perioder då du kan göra framsteg i yrkeslivet men om du skall skaffa nytt jobb eller få en ny inriktning när det gäller status och karriär är förmodligen november och december bäst. Juni och juli liksom november-december är bra tidsperioder för ekonomisk välgång.

Saturnus och Jupiter i vattumannen kv. Uranus

Saturnus, omstruktureringens planet och Jupiter, turens planet, kommer att befinna sig i vattumannen under 2021 och därför kommer de att påverka ditt tolfte hus för hemligheter, insikter och enskildhet. Det blir nog omedvetna mönster som förändras under 2021 med Saturnus, den stora läraren i det tolfte huset. Man kan säga att de omedvetna antagandena förändras. Den andliga spirituella sidan kan dessutom bli lite viktigare. Nu kan ni göra er av med rädsla och inhibition. Fiskarna utvecklar dessutom tillit, att det finns mänskliga och osynliga krafter som hjälper till.

Saturnus i det tolfte huset kan alstra utvecklingen av ett ansvar som man har för andra människor med och många fiskar vill hjälpa de människor som inte är lyckligt lottade och som har det svårt. Samtidigt blir de mer sig själva, eftersom fiskarna styr över det tolfte huset där Saturnus och Jupiter befinner sig.

De krafter som varit omedvetna som styrt över era liv, såsom låt oss säga förutfattade meningar om hur något eller någon är börjar försvinna. Mycket blir synligt; det finns en del du medvetandegör. Jupiter hjälper dig att hantera det mesta dock.

Å andra sidan kan de här processerna vara rätt så subtila eftersom både Saturnus och Jupiter gömmer sig i det tolfte huset. Deras påverkan kan komma i form av inspiration och insikt. Ni blir nya människor eftersom all gammal programmering kommer att försvinna. Vissa fiskar kan däremot också jobba med sig själva medvetet, genom terapi, meditation, andningsövningar, affirmationer, reflektion, yoga, etc.

De retrograda rörelserna som äger rum i vattumannen och systerhusen tvillingarna och kräftan kommer inte att påverka på ett lika avgörande sätt eftersom alla hus handlar om reflektion, meditation, introspektion och det förflutna. Därför kommer Merkurius retrograd att hjälpa istället för att hindra fiskarna. Ni får chansen att kunna tänka om och omvärdera erfarenheter i det förflutna samt inse hur allt påverkat er.

Kvadraturen till Uranus i oxen, huset för kommunikation och interaktion, kan alstra insikter som är frigörande men du kan tycka att sådana saker är inte tillämpbara. Du kan också göra motstånd mot andras insikter och ibland dina egna. De kommer att göra nytta när du är redo.

Pluto i stenbocken trigon Uranus i oxen

Pluto i stenbocken i huset för grupper och vänner, huset handlar i stort sett om sociala krafter som omvandlar och förändrar, liksom om social makt. Pluto är kvar i detta sociala hus under några år till. En del av er kan söka maktpositioner i sociala situationer, såsom i grupper liksom i organisationer. Det sociala livet är viktigt å andra sidan och det är möjligt människor kommer och går men varken du eller personen du möter är samma person när relationen avslutas. Det händer alltid rätt så mycket i relationer och det finns alltid ett behov av att omvandla och påverka. Ibland kan detta komma till uttryck genom manipulation.

Uranus i huset för kommunikation och interaktion under 2021 kommer att ha en bra inverkan på det sociala livet och vissa fiskar vill plugga och lära sig många nya saker. Det är så klart redan inte så ovanlig man ibland möter folk online som man sedan träffar i det verkliga livet men detta kan bli vanligare med Uranus i oxen. Uranus kan också hjälpa dig att skapa en viss distans till andra och ditt behov av att förändra och påverka andra så mycket blir mindre märkbar. Du kan förändra andra genom att inspirera folk att tänka själva i stället. Människorna runt dig kan ibland bete sig på oväntade sätt också och de kan säga saker som du tycker är konstiga. De kan vara alltför rättframma eller säga saker om andra människor som du känner som överraskar dig, t ex udda vanor eller personlighetsdrag.

Trigonen mellan Pluto och Uranus kan ha en bra inverkan på det sociala livet eftersom antalet samtal, möten, meddelanden, chattfönster, ökar.

Förmörkelserna i skytten och tvillingarna

Förmörkelserna som äger rum i tvillingarna och skytten under årets gång handlar om att lämna det förflutna bakom sig. Stegvis kan du lära dig mer självkontroll och större känslomässig trygghet. Om det finns familjemönster som har varit förtryckande genom att exempelvis barn, föräldrar, etc. är kontrollerande kan du nu lära dig att släppa taget eller frigöra dig från själva kontrollen. Relationer till föräldrar kan också förändras och det kan även uppstå andra typer av förändringar i familjelivet. Ni kan även flytta till en annan bostad. Samtidigt kan det förflutna spela en roll i livet eftersom energierna är sådana att det är mycket att tänka tillbaka till och se från nya perspektiv.

På grund av månförmörkelsen i skytten den 26 maj och solförmörkelsen i skytten den 4 december kan förändringar äga rum i karriären och yrkeslivet. Även statusen kan förändras. Ni kan bli föräldrar om ni är yngre utan barn och ni kan om ni är äldre bli mor- eller farföräldrar. Även äktenskap kan avslutas i vissa fall eller så kan ni flytta på grund av jobbet.

De här processerna kan ha börjat redan förra året.

Jupiter i fiskarna 13 maj – 28 juli

Mellan den 13 maj och 28 juli befinner sig Jupiter, turens och expansionens planet, i fiskarna, i det första huset för personlighet. Jupiter backar in i vattumannen sedan i den retrograda rörelsen men kommer att komma tillbaka till fiskarna och påverka detta tecken liksom ditt första hus för personlighet under 2022.

Jupiter alstrar visdom och personlig utveckling. Ni har turen med er och ni ser saker från nya perspektiv. Det är mycket man kan lära sig med och även kunskapstörsten ökar och ni vill verkligen förstå världen, samhället, omvärlden. Ni vill veta vad meningen med allting är på ett inspirerande sätt och ni kan inspirera andra människor med.

Du är med Jupiter i det första huset utgående, större än själva livet. Du kan i vissa fall ven gå upp i vikt om du inte lyckas uppta större utrymme i andra sammanhang.

Osjälviska tendenser, förlåtelse, förmågan till att komma över det mesta blir viktigare. Idealismen blir också större och all intuition, alla insikter, kan hjälpa dig att se den stora bilden.

Tyvärr kan självdestruktiva tendenser av alla slag också expandera på grund av Jupiter, såsom lögner, illusioner, missbruk, tendens till självisolering och eskapism.  Man har alltid ett val så klart.

Månförmörkelse i oxen samt nordnoden i oxen

Eftersom oxens tecken påverkas av en månförmörkelse den 19 november medan månens norra nod flyttar över till oxen den 23 december kommer förmörkelserna att börja flytta över till oxen-skorpionen axeln. För dig innebär en ny trend i livet som passar bra ihop med andra influenser, såsom Uranus i oxen och Jupiter i fiskarna nästa år.

Under hösten 2021 samt under 2022 och kanske in i 2023 kommer inlärning att bli viktigare för dig och du kan plugga så klart, för att du kommer in på högskolor och universitet eller på egen hand eftersom du har en större kunskapstörst.

Dessutom kommer du att kanske skriva under nya kontrakt. Fler resor, korta som långa, står på menyn. Fler samtal äger dessutom rum med fler människor, och kontaktlistan ökar.

Kärlek och relationer

Det sociala livet är aktivt under hela året med så många bra influenser för att träffa nya människor och relatera med de här människorna samtidigt på ett mindre personligt. När man övertalar andra kommer intellektuella argument att vara viktigare än känslomässig inlevelse och subtil påverkan. Icke desto mindre är det svårt att helt undvika drama och någon intrig då och då.

Förståelse och att sätta saker i perspektiv blir ett stort och viktigt tema under året och intellektuella sammanhang av alla slag kan bli viktigare. Det kan vara så att ni pratar mer med likasinnade eller att ni försöker lära er mer. Även organisationer och grupperingar av alla slag spelar mycket större roller så att ni kan samverka och samarbeta med andra.

Det är samtidigt mycket som kommer fram till ytan. Det kan vara så att du förstår dig själv, ditt förflutna, och andra människor på ett nytt sätt.

I vilken utsträckning du är ärlig mot dig själv och andra beror dock från person till person.

Året inleds och avslutas med Venus i stenbocken i huset för grupper och vänner och det sociala stödet är stort i början av året men kan inte litas på under slutet av året så något har förändrats radikalt. När man är ärligare och mera insiktsfull kan sådana saker inträffa.

Du är populärast när Jupiter befinner sig i fiskarna 13 maj – 28 juli. Under denna tidsperiod är du utgående och du vill alla väl. Du är också beredd att kämpa för det du tror på vare sig det handlar om principer eller romantiskt kärlek. Juni blir en romantisk måndag och du är charmigast under juni, men under augusti och september kommer relationer att utvecklas i en positiv inriktning.

Den mentala stimulansen är hög under 2021 och det är inte uteslutet ni gör en eller flera resor med.

Rent allmänt öppnas samtidigt horisonterna upp och ni är förstående och toleranta på helt nya sätt. Ni kan också påverka andra att göra samma sak.

Venus retrograd i huset för grupper och vänner mellan den 19 december och 29 januari kan skapa en omvärdering av relationer men det finns risk för intriger och fiendskap mellan dig och en annan person men det sluta med att en stor del av det sociala livet påverkas.

Jobb, yrkesliv, pengar

Yrkeslivet kan gå genom förändringar för vissa fiskar eftersom två av årets förmörkelser äger rum i huset för karriär. Om ni söker en stor förändring kan du räkna med ett nytt jobb eller en helt ny inriktning under november-december runt solförmörkelsen i skytten.

Rent allmänt kommer du att känna att juni och juli är månader då ni har mycket energi och åstadkommer därmed mest. En annan viktig period är november och december då ni når målsättningarna eller får en ny spännande inriktning i yrkeslivet eller i livet rent generellt.

Under nästa år fortsätter ni att vidga era vyer och lära er många nya saker och ni kommer dessutom att möta många nya människor av alla möjliga slag.

Gott nytt år!

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna