Horoskop 2021 för jungfrun

Astro / Horoskop / Horoskop 2021

Jungfrun 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Jungfrun 2021

Kort horoskop för jungfrun 2021

Jobbsituationen ser spännande ut under 2021 eftersom förändringarna som äger rum beror på de nya möjligheter som turens planet Jupiter kommer att alstra. Dessutom äger förmörkelser rum i tvillingarna och skytten och du har nya mål i sikte. Du vill också ständigt lära dig mer och bli bättre på det du gör. Din ekonomi är nog okej men det finns en viss risk för dåliga affärer och för att slösa med för mycket pengar under vissa perioder. Men möjligheterna som Jupiter skapar dyker ständigt upp samtidigt som du också har massor med disciplin och uthållighet. En del av er kan dessutom flytta. Ett annat trevligt område är relationerna som gynnas under hela året tack vare bra aspekter. När Jupiter besöker huset för relationer 13 maj – 28 juli kommer du att känna dig mycket populär. Du är förstående och empatisk och kan också möta människor från andra länder i vissa fall på grund av resor. Det sociala livet får ett uppsving. Dessutom möter du mycket trevliga och generösa, empatiska människor som gärna vill göra livet bättre och lättare för dig. Du är så klart själv rätt så lyhörd och godtrogen. En månförmörkelse i oxen den 19 november indikerar dessutom mer inlärning inte bara under 2021 utan även under 2022 då Jupiter också kommer att återigen påverka relationer och alstra positiva erfarenheter, popularitet, tolerans, förståelse, vidgade horisonter och harmoni.

Saturnus och Jupiter i vattumannen kv. Uranus

Saturnus i huset för jobb och hälsa under 2021-våren 2023 kommer att i många fall omstrukturera yrkeslivet och det som du gör. I någon mening kan du behöva byta jobb eller kan bli omplacerad. Det kan uppstå situationer som leder till att du får börja om i någon mening.

När det gäller hälsan behöver du ta extra god hand om dig själv eftersom Saturnus i vattumannen kan skapa problem i synnerhet med ben, tänder, och med skelettet.

Förbättring är viktig under denna transit å andra sidan och du vill ständigt förbättra det du gör. Du förbättrar samtidigt dig själv. Du kan bli bitter när du inser att du jobbar så mycket och gör allting så bra, samtidigt som du blir testad och kanske inte lyckas nå den framgång du förtjänar.

Fördelen är så klart en mycket stark vilja, stor disciplin och förmågan att flytta berg om nödvändigt bit för bit, lite i taget, varje dag. Även om du inte alltid orkar med, ser du jobb och uppgifter som en plikt och det spelar absolut ingen roll hur du mår i fysisk mening.

Under 2021 kommer däremot Jupiter också att befinna sig i vattumannen i huset för jobb och hälsa, något som innebär att du under hela året också kan räkna med tur och nya möjligheter och det är de här nya möjligheterna som kommer att omstrukturera yrkeslivet i många fall. Å andra sidan kan Saturnus, med varje ny möjlighet, kräva någon form av förändring och i vissa fall får du nöja dig med mindre eftersom du ibland helt enkelt inte vågar förändra något för mycket. En förändring av dina rutiner kan nya möjligheter också kräva och kan du ta mer ansvar okej, om du inte kan göra det, så är det också okej.

Jupiter är däremot en expansiv energi som ser den stora bilden men det är lite svårare att fokusera på alla detaljer. Men du kan klara av stora jobb på bra sätt med eftersom du har lätt just för att se den stora bilden. Smådetaljer blir däremot lite svårare att lägga märke till och kanske bör du inte klandra dig själv så mycket. Perfektionism kan bli en börda med som gör att du försöker ge dig på det omöjliga och när du inte lyckas med det, känner du dig bara mållös.

Försök hur som helst vara tolerant mot andra som inte är så perfekta som du själv är och gör ditt bästa. Mot slutet av 2021 kommer Jupiter att belöna dig.

Saturnus kommer inte att ha Saturnus hjälp nästa år och det är bättre om du försöker lösa eventuella hälsoproblem under 2021 eftersom det blir lättare att hitta bra behandlingar och bra läkare.

Kvadraturen till Uranus i oxens tecken alstrar samtidigt helt nya insikter och ibland kan du känna att du har andra synvinklar som är viktiga och som du gärna prata om. Ibland kan insikterna också komma senare när de inte är lika relevanta längre. En hel del nervös energi kan kvadraturerna till Uranus också alstra och du kan ibland känna dig mycket otålig och rastlös. Du vill tänka utanför de konventionella ramarna något som ibland kan göra det svårt att hitta en bra balans. Försök hur som helst också hitta bra evidens för alla dina påstående eftersom de kan verka konstiga och udda. Förutom detta kan eventuella konkurrenter ogilla att du har innovativa banbrytande insikter och det kan uppstå konflikter.

Du vill också veta mycket om allting och du försöker göra många saker samtidigt och det blir ibland svårt med att fokusera.

Men oavsett vad kommer Jupiter under 2021 att hjälpa dig att hitta och se nya möjligheter, bli bättre och smartare samt göra allt bättre och på smartare sätt.

Pluto i stenbocken trigon Uranus i oxen

Pluto är kvar i stenbocken som är ditt femte hus för identitet, kreativitet, barn, nöjen. Det är nog ovanligt men inte uteslutet att en del av er vill ständigt ha roligt. Men samtidigt finns det en tendens mot transformering, mot inre förändring, av jaget, av den man är som person.

Om du inte får kontroll över den du är som person kommer nog en annan att göra det. Att försöka hitta sig själv så att säga kan bli viktigt samt att utveckla en bra självkänsla. Även om man fortsätter att förändras och regenereras gäller det att försöka vara med i processen.

Men dina barn kan också bli en källa till omvandling av identiteten du har, kanske för att du skaffar dem, för att du mognar tack vare dem eller för att barnen skaffar barn själva och liknande.

Med Pluto i det femte huset uppstår det en konflikt mellan ett behov av att få massor med uppmärksamhet samt ett behov av ett privatliv. Man vill ha sina hemligheter ifred. Man vill ha kärlekslivet ifred. Och så vidare.

På grund av trigonen till Uranus handlar det nog inte bara om att hitta sig själv utan om att återuppfinna sig själv. Du kan upptäcka dina kreativa gåvor och du har samtidigt de mest intelligenta insikterna och idéerna. Du kan bli en sorts förebild för andra liksom en intressant genial lärare, konstnär, uppfinnare, etc.

Denna transit har sin charm men kan i viss mån vara farlig för de personer som inte utvecklas eftersom de behöver ta kontrollen över deras identitet, den de är som personer, deras sexualitet, deras sinne och kreativa uttryckssätt.

Man har en stor dragningskraft annars men man kan dra till sig alla slags människor, både bra och dåliga.

Förmörkelserna i skytten och tvillingarna

Tre av årets förmörkelser äger rum i tvillingarnas och skytten. Detta innebär att målsättningarna är viktigare för dig än vanligt och att du söker framgång och att du gör framsteg under årets gång. Du kan skaffa nytt jobb med i vissa fall.

Förmörkelserna handlar i vissa fall om större kontroll över ditt eget liv och möjligheten för dig att göra dig av med gammal programmering. Du blir starkare i psykologisk mening och har större självkontroll.

Förändringar vad gäller yrkesliv, målsättningar, status, social ställning, kan påverka bostadsförhållanden eller tvärtom. Du kan flytta någon annanstans och detta leder till sökandet efter ett nytt jobb. I vissa fall handlar är själva målet att skaffa en egen villa exempelvis.

Eftersom förmörkelserna påverkar oss över tid kan de här utvecklingarna redan ha börjat under det senaste året eller så.

Jupiter i fiskarna 13 maj – 28 juli

Turens och expansionens planet Jupiter kommer att påverka huset för relationer mellan 13 maj – 28 juli samt under nästan hela nästa år, 2022.

Jupiter i det sjunde huset kommer att påverka dina relationer och ditt sociala liv på ett positivt sätt. Det sociala livet expanderar och du träffar många nya människor. Du är också attraktiv för andra och du är populär. Du kan få hjälp, stöd genom andra och du kan också utvecklas och bli visare tack vare nya sociala erfarenheter.

En risk under denna transit kan vara att allt verkar komma lätt till dig något som gör att du försummar din personliga utveckling.
Försök fortsätta att förlita på dig själv även om andra människor kan få en central roll i ditt liv med och de kan stödja och hjälpa dig på så många olika sätt.

Du kan också träffa många nya människor från andra länder eller på resor med.

Månförmörkelse i oxen samt nordnoden i oxen

Den 19 november är det solförmörkelse i oxen, ditt nionde hus för högre utbildning, distansrelationer och långa resor. Den 23 november kommer månens norra nod att flytta över till oxens tecken, medan den södra noden flyttar över till skorpionens tecken. Under cirka 1,5-2 år ökar din förståelse av världen och du lär dig många nya saker. Dessutom kommer du att träffa alla slags människor på grund av resor, utbildning och jobb, eller av andra anledningar. Du kan också samverka med andra online. Mer lär du dig också och du utmanas att utveckla en bredare förståelse av världen, att se verkligheten genom nya synvinklar och att utveckla i vissa fall mer tolerans och mer förståelse. Samtidigt får du också chansen att sprida ut din kunskap till andra människor. Jungfrun kan fungera bättre i egenskap av lärare och vägledare.

Kärlek och relationer

Med planeten Pluto i stenbocken är du charmig och attraktiv och du ser bra ut. Du är samtidigt under ständig förändring och utveckling och bör själv ta kontrollen över din personliga utveckling.

2021 kan bli ett år med ett spännande socialt liv, i synnerhet under vissa tidsperioder. Januari är en romantisk månad och risken att en beundrare eller två dyker upp är rätt så stor. Relationer utvecklas i en positiv inriktning när Venus befinner sig i fiskarna i relationernas hus mellan den 25 februari – 21 mars och när Venus befinner sig i kräftan i huset för grupper och vänner mellan den 27 juni – 22 juli.

Men relationer är nog bäst och rätt så spännande mellan 13 maj – 28 juli med Jupiter i relationernas hus när du träffar många människor av alla slag och känner dig dessutom extra populär.

Du lär dig redan under 2021 mycket och du är inte heller rädd för att uttrycka dina åsikter på ett ärligt och rättframt sätt.  Men du lär dig ännu mer under nästa år då dina horisonter expanderar på riktigt. Du kan lära dig genom andra och utvecklas mot mer tolerans och förståelse.

Något spännande händer hur som helst hela tiden under årets gång när det gäller socialt liv och relationer, men det är bra om du är försiktig mot årets slut när Venus är retrograd i det femte huset för romantik, nöjen, kreativitet och barn eftersom du kan falla för någon som inte menar allvar.

Jobb och pengar

Saturnus och Jupiter påverkar yrkeslivet under 2021. Saturnus skapar förändringar och omstruktureringar något som kan innebära att en del av er byter jobb och/eller ställning. Ni kan också gå genom förändringar vad gäller den egna verksamheten och kan expandera utomlands eller på internet. Mer inlärning äger dessutom rum. Om du är ung, kan du börja bli självständig och du har dessutom turen med dig eftersom Jupiter hjälper dig att hitta och se möjligheterna medan Saturnus ger dig den disciplin som du behöver och erfarenheterna som du behöver för att du skall mogna, ta ansvar och göra ett bra jobb.

Möjligheterna som dyker upp dyker ständigt upp i samband med att Jupiter bildar aspekter med planeterna, solen och månen. Saturnus kommer också att ständigt bilda aspekter som förbättrar din disciplin och gör dina uppgifter tydligare.

Även förmörkelserna i tvillingarna och skytten handlar om nya målsättningar under årets gång och sökandet efter framgång. En del av er kan även flytta eller fokusera på att renovera bostaden eller någon annan fastighet. Du får dessutom mer kontroll över den inriktning som du ger ditt liv.

Året inleds ändå lite försiktigt med en retrograd rörelse i huset för jobb och hälsa under februari men mellan den 4 mars-23 april befinner sig planeten Mars i huset för framgång då du är mycket ambitiös och framgångsrik. Målen nås och du gör framsteg i yrkeslivet eller klarar av rätt så mycket både när det gäller privata projekt och rent allmänt på jobbet. Perioden 4 mars – 23 april är nog också en bra tid för dig att börja jobba med helt nya projekt med eftersom du har stor handlingskraft.

Under årets gång kommer Merkurius retrograd i hus som har att göra med ambition, jobb och pengar att betyda att du också får chansen att avsluta redan påbörjade projekt i stället för att glömma bort de och ge dig på något nytt.

En strävan efter ständig perfektion är så klart ständigt närvarande.

Utmaningen kan vara den ekonomiska biten eftersom planeterna i ekonomiska hus kommer att utmanas av bland annat Plutos inverkan. Man skall helst undvika spekulationer och spel så gott det går. En annan risk är ibland dåliga affärer samt en tendens att shoppa när man mår lite sämre.

Gott nytt år!

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna