Horoskop 2021 för väduren

Astro / Horoskop / Horoskop 2021

Väduren 2021 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Väduren 2021

Kort horoskop för väduren 2021

En omvandling av det sociala livet pågår under 2021 och samtidigt en förnyelse. Du möter många nya människor och du lär dig många nya saker. Du har också många idéer och åsikter att uttrycka. Det gäller dock att inte glömma bort att vara snäll och generös mot andra med. Relationer utvecklas i bra inriktningar och sommartiden är den allra bästa tiden för att bli glad tillsammans med andra och eventuellt hitta kärleken om du är singel. De stora spänningarna i relationer försvinner men det är samtidigt dina relationer som utmanas av Merkurius retrogradfaserna under årets gång. Det är lättare att hantera det mesta icke desto mindre men en ny trend inleds mot hösten 2021 som lägger betoningen på personlig utveckling. När det gäller yrkeslivet och ekonomin kan du räkna med fortsatt framgång och du bör söka jobb om du inte har ett och du kan börja med det redan under januari. Även 2022 bli ett år under vilken ekonomin förändras och du kan dessutom göra investeringarna som du kanske drömt om.

Saturnus och Jupiter i vattumannen kvadratur Uranus

Saturnus och Jupiter kommer att omvandla och omstrukturera det sociala livet, ditt medlemskap i olika grupper, dina vänskapsrelationer och din sociala identitet under 2021-22. Med Saturnus i det elfte huset är det svårt att veta vilka grupper man tillhör. Väduren kan också i större utsträckning än vanligt, bry sig om samhällsfrågor och om social rättvisa. I vissa fall kan mer ansträngning och strukturering behövas i ditt liv med varje ny möjlighet. Jupiter i det elfte huset kan också i vissa fall i synnerhet under Jupiters retro-fas testa din egen vilja att hjälpa andra och är du generös och snäll mot andra kommer Jupiter att så småningom belöna dig.

När det gäller vissa aspekter av det elfte huset som har med tur i livet, drömmar och förhoppningar att göra, kommer du att vara realistisk och i många fall begränsa dig själv även när de sociala möjligheterna finns tillgängliga. Detta kan bero på den situation som du lever in, eller på din egen uppfattning om det som är lämpligt och olämpligt. Du bär samtidigt på både mentor- och guruenergin. Därför kan väduren visa andra vägen, och vägleda andra. Om du har en sådan roll redan kan fler möjligheter dyka upp men vissa kräver för mycket jobb och ansträngning och du är bara människa så att säga. Mer krävs ibland av dig med.  Och kanske känns det bra att göra annat i stället ibland med. Men ni kan också lära er av andra och i olika gruppsammanhang eller genom sociala erfarenheter.

Både Saturnus och Jupiter befinner sig under 2021 i kvadratur till planeten Uranus som befinner sig i oxen i huset för intäkter, tillgångar, förnödenheter, behov. Detta innebär så klart att din ekonomi utmanas och att du börjar skaffa det du behöver på nya sätt. Men samtidigt finns det ett behov av förändring och frigörelse och konservativa värderingar kommer i konflikt med progressiva sådana.

Folk runt om dig beter sig på oväntade sätt. Det finns tendenser till uppror och människorna i ditt samhälle eller vännerna kan ha det jobbigt men de växer och mognar som personer på en och samma gång. Saturnus i vattumannen skapar kollektiva läxor och Saturnus kommer att påverka ditt sociala liv under 2021-23. Jupiter kommer att hjälpa dig att hålla dig optimistisk under 2021. Du kan möta nya människor från världens alla hörn eller i vissa fall resa men internet är så klart också ett ställe där man nuförtiden interagerar med många slags människor.

Pluto i stenbocken trigon Uranus i oxen

Pluto fortsätter att påverka hus för framgång, kontroll och makt. Därför kommer du som har överlevt Saturnus i stenbocken yrkesmässigt att fortsätta med att göra framsteg i karriären medan innovation blir viktigare. Det du gör har stor attraktionskraft för dig.

Pluto skapar en stor drivkraft för framgång samtidigt som din uppfattning om vad framgång är ständigt förändras. Problemet med denna transit kan ibland vara att en del av er inte alltid vill se det negativa som uppstår som konsekvens av en sådan besatthet med att både vara först. Det kan röra sig om att omvandla till arbetsnarkoman eller i vissa fall handla på oetiska sätt bara framgången kommer. Var gång de här negativa konsekvenserna uppstår för andra eller dig själv som leder till kris och förlust, är det bra om man försöker lära sig något, så att man också blir en bättre människa som är medveten om sina svagheter och styrkor liksom omedvetna drivkrafter.

Trigonen till Uranus vill att du försöker frigöra dig från materiella restriktioner men du kan också tjäna pengar på nya sätt. I många fall är det förmågan att bilda grupper, att hitta efterföljare, förespråkare eller fans som gör vinsterna möjliga. Du kan också tjäna mer om du lyckas chockera lite samt skapa förväntningar på lika okonventionella sätt.

Förmörkelserna i skytten och tvillingarna

Sol- och månförmörkelserna varje år visar på vilka områden de största förändringarna äger rum under årets gång. Vi har under året en förmörkelse i skytten, två i skytten och en i oxens tecken.

Därmed kommer du att fortsätta att lära dig så mycket mer under 2021 och du kommer att träffa många nya människor som gör att det sociala livet är livligare med mer kommunikation och fler möjligheter för dig att visa prov på din intelligens.

Du kan träffa människor från alla möjliga länder, i många fall på internet. En del av er blir intresserade i mänskliga rättigheter och organiserar er tillsammans med andra.

Ni kan både utbilda er själva och andra under året. Ni vill också, oftare, uttrycka era åsikter. Resor, både korta och långa, tilltalar er.

Jupiter i fiskarna 13 maj – 28 juli

Jupiter besöker fiskarnas tecken mellan den 13 maj och 28 juli men backar sedan in i vattumannen igen där turens och expansionens planet, uppehåller sig fram till december, då Jupiter igen, går in i fiskarna för att fortsätta att påverka ditt tolfte hus för hemligheter, insikter, enskildhet, under 2022.

Jupiter i fiskarna innebär att en ny trend börjar smyga sig in i ditt liv som skapar en andlig dimension som går bra ihop med förmörkelserna som under hösten 2021 börjar flytta över från tvillingarna-skytten till oxen-skorpionen.

Jupiter i det tolfte huset skapar andligt och hemligt beskydd. Dessutom kan du ha spirituella upplevelser och du kan utvecklas som person och bli av med omedvetna rädslor och inhibitioner.

Månförmörkelse i oxen samt nordnoden i oxen

Månförmörkelsen i oxen den 19 november kommer att initiera en ny cykel av förmörkelser under hösten 2021-23 som kommer att påverka din ekonomi och ditt förhållande till pengar. Detta innebär att en del av er kommer att skaffa sig nya inkomstkällor exempelvis eller ge upp någon inkomstkälla i synnerhet sådana som egentligen inte ger mycket men tar mycket tid i anspråk. Även flera ibland viktiga investeringar kan göras.

Men förmörkelserna i andra och åttonde huset kommer att påverka dig i en djupare mening med. Du utvecklas som person och frigör dig från allt det negativa. All mörker omvandlas till ljus. Det är också bra om du fokuserar på skönhet och harmoni, och försöker inse vad det är som verkligen spelar roll i livet. I denna mening blir du medveten om det du verkligen behöver. I egenskap av vädur som vill ha allting med detsamma, kan du även lära dig att ha tålamod och vänta med tillfredställelsen av dina behov. I vissa fall ändras dessutom ditt förhållande till mat. Existentiella frågor börjar dessutom också bli viktigare och du kan ändra inställning till det materiella och vill ha meningsfullare svar på dina viktigaste frågor.

Kärlek och relationer

Det sociala livet och dina vänskapsrelationer kommer att påverkas i hög utsträckning av Saturnus i Jupiter i vattumannen som diskuteras ovan. Detta innebär att det sociala livet är ett område som kan omvandlas, men detta sker stegvis. Du kan bli av med vänner och känner dig ensammare medan du samtidigt har att göra med så många nya människor.

Restriktionen kommer inte nödvändigtvis utifrån utan inifrån och du kan i viss mån sätta gränser. Om Jupiter skapar mycket popularitet som exempel kommer du att försöka hitta tid för dig själv med och du behöver nästan boka tid med folk.

Dessutom förändras i vissa fall det sociala livet på grund av förändringarna som äger rum i ditt liv. Om du byter jobb eller börjar plugga eller om du flyttar kan det också uppstå förändringar i din sociala cirkel.

En del av er kan också bli intresserade a politiska partier och mänskliga rättigheter och därför tar ni på er ett nytt socialt ansvar.

När det gäller kärlekslivet kommer allt att förbli mer eller mindre lika i synnerhet för dig som har väduren som ascendent. Merkurius är retrograd under månaderna då dina relationer har en chans att förnyas och förbättras: februari, juni, och oktober. Därför kommer du som inleder helt nya relationer under de här tidsperioderna inte att känna att du vill fortsätta att utveckla relationen vidare eftersom ni inte har så mycket gemensamt.

Juli, augusti och september är nog ett undantag i det här avseendet. Kanske dyker någon bra möjlighet då för vänskap, samarbete, romantik och kärlek. Jupiter kommer också under årets gång att alstra många nya möjliga gruppsammanhang och nya bekantskaper.

Den 19 december går Venus retrograd in i stenbocken fram till slutet av januari 2022. Under månadens sista två månader är det bra att försöka undvika skandaler av alla slag eftersom de kan påverka ditt anseende och din sociala image under Venus retrograd. Även yrkeslivet rent generellt kan påverkas i en negativ mening. Dessutom kan ditt behov av framgång alstra relationsproblem och i slutändan även förluster i synnerhet om du känner att du måste konkurrera med vänner eller de människor som du samarbetar med. 

Under 2021 kommer du däremot att fortsätta att gå genom gamla problem såsom familjeproblem och ibland starka känslor liksom spänningar i relationer men du hittar snabbare din balans eftersom de är energierna inte är lika intensiva. När du har rätt är det lättare att få rätt i alla sammanhang, normala såsom juridiska. Vissa sociala band kan dessutom stärkas och stabiliseras.

Jobb, yrkesliv, pengar

Yrkeslivet fortsätter att utvecklas i ungefär samma inriktning och du fortsätter att få framgång. Du har ständigt nya idéer också och når dina ekonomiska och yrkesmässiga målsättningar.

Med planeten Mars, din styrande planet, i oxen, under januari och februari i oxen, i huset för intäkter i trigon till Pluto i huset för framgång, är du mycket ambitiös och dina ekonomiska målsättningar är mycket viktiga. I många fall hittar du all drivkraft i en känsla av rädsla för att det kommer att bli kris snart. I andra fall konkurrerar du med andra. Och du har också dina fantastiska lysande idéer och under hela året fortsätter du att få andra att häpna med hur mycket du är i stånd av uppnå och på vilka sätt. Spänning i en positiv mening skapar möjligheter för dig som är bra och som gynnar den materiella sidan av livet.

Mitten av april-mitten av maj är också en bra tidsperiod för ekonomiska affärer och ovanliga möjligheter. Under samma period kan du dock spendera mer pengar också.

Under perioden 13 maj-28 juli är det inte så bra däremot att sätta dina egna behov först, med Jupiter i fiskarna. Om du delar med dig av dina inkomster eller hjälper andra kommer du att samla god karma däremot och eventuellt kommer även belöningarna.

Augusti och september är bäst med en stor trigon i jordtecken som hjälper dig att återigen öka dina intäkter medan du kan fokusera dina krafter i rätt inriktning. Under hela året har du som vädur förmågan att hitta jobb i synnerhet under de gynnsamma perioderna.

Samtidigt kommer du mot årets slut och under 2022 att börja se en rad saker förändras radikalt vad gäller inkomster och inkomstkällor när Venus går retro i stenbocken medan norra noden går in i oxen.

Gott nytt år!

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna