Två pentagram (Two of Pentacles): Flexibilitet

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Två i pentagram i tarot, two of pentacles

Dela pengar, låna från någon för att betala någon annan.

Att kunna balansera sina inkomster och utgifter. Att hitta balansen mellan två olika aktiviteter: t ex kärlek och arbete, arbete och studier, etc.

Tvåor står för det mesta för förändringar och behovet av att anpassa sig till de här förändringarna, genom att kanske helt enkelt göra två saker samtidigt och genom att utnyttja sin flexibilitet.

Kortet är dock inget tråkigt kort utan betyder att man kommer att klara alla förändringar och problem som man möter med glans och att man dessutom kommer att ha roligt.

Mynt står för det materiella, ägodelar, pengar och för det praktiska. Tvåor står för dualitet.

Allmän betydelse - Kortet representerar munterhet och rekreation. Kortet kan också stå för nyheter och skriftliga meddelande, såväl som hinder och problem.Jobb - Du arbetar och pluggar samtidigt eller så har du två olika jobb som behöver balanseras med varandra så att din tid räcker till för allt du vill göra. Det trivs du med och finner nöje i att alltid vara sysselsatt. Ditt arbete kan också innebära flera helt olika arbetsuppgifter. Kortet kan betyda att man för tillfället har flera bollar i luften.

Kärlek - I kärlekslivet betyder kortet att du antigen träffar flera samtidigt eller att du försöker vara flexibel och kanske försöker balansera kärlek och studier, arbete eller andra relationer. Kortet kan däremot också betyda att personen som du är intresserad av inte menar allvar.

Ekonomi - Din ekonomi är växlande men dina inkomster och utgifter jämnar ut varandra.

Astrologisk korrespondens: Jupiter i stenbocken – Första dekanen i stenbocken (22 december – 1 januari)

Pentagramsviten

Mynt

Jord

Resurser

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.