Four pentagram (Fyra of Pentacles): Bitterhet

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Fyra i pentagram i tarot, four of pentacles

Trygghet på väg. Det handlar främst om pengar men tryggheten kan också handla om känslor. Kortet kan också betyda att man är för snål eller att man sätter den materiella tryggheten först. Kan också betyda stabilitet i ekonomiska transaktioner och kontrakt.

En varning om att inte begränsa sitt liv till det materiella. Du är mer än det du äger. I kärlek kan kortet stå både för att hålla fast vid en människa även när man borde släppa taget om, liksom känslor av avund, bitterhet, svarsjuka.

I jobbfrågor handlar kortet om att du håller fast vid ditt jobb eller position, även om du kanske borde göra något annat. Kortet är ibland negativt ibland positivt, beroende på vilken situation man befinner sig i.

Mynt står för det materiella, ägodelar, pengar och för det praktiska. Fyror står för stabilitet.

Allmän betydelse - Kortet symboliserar säkra tillgångar och vidfasthållandet vid en gåva eller ett arv.

Jobb - Ditt jobb är din källa din inkomst. Du har ingen annan tillfredsställelse av det. Du håller fast vid ditt arbete och kan inte släppa taget, ständigt förbryllat över att du kommer att förlora det. Kortet kan också stå för materiell stabilitet och alla typer av kontrakt.Kärlek - Fyra i Pentagram står för svartsjuka, avundsjuka, vilja att hålla fast vid det man har, även om en relation håller på att försämras. Du känner dig hotad och är rädd för att du kan förlora människan som du delar livet med. Fyra i pentagram kan även stå för ovilja att förändras, bitterhet, vidfasthållande vid sina vanor och tänkesätt, övedrivet intresse för det materiella osv, allt sådan envishet som leder till att du förblir ensam - om du nu är singel.

Ekonomi - Din ekonomi är trygg och stabil, men ändå är du rädd för att förlora allt du har. Försök slappna av lite. Pengar är inte allt här i livet. Bitterhet på grund av pengar; snålhet.

Astrologisk korrespondens: Solen i stenbocken – Tredje dekanen i stenbocken (11–20 januari)

Pentagramsviten

Mynt

Jord

Resurser

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.