Tre pentagram (Three of Pentacles): Skicklighet

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Tre i pentagram i tarot, three of pentacles

Möjlighet att tjäna pengar. Ett företag, i de inledande faserna. Utbildning. Att göra något konsnärligt.

En uppmaning att tänka noga på vad man gör, att planera och skaffa den kompetens du behöver.

Kortet dyker upp när man har den skicklighet som man behöver för att bygga upp något. Det kan handla om ett projekt, ett företag eller annat som man bygger upp steg för steg. Projektet eller företaget kommer att bli framgångsrikt.

Mynt står för det materiella, ägodelar, pengar och för det praktiska. Treor står för samarbete och gruppsamverkan.

Allmän tolkning - Kortet symboliserar kunnande och skicklighet som uppskattas, ära och belöningar.

Jobb - Du befinner dig i de inledande faserna av ett nytt arbete. Du får ständigt ny uppmuntran och ny vägledning och du lär dig mer och mer varje dag.Kärlek - Om du befinner dig i en relation, står kortet för att du och din partner nu konstruerar era framtidsplaner och att ni är seriösa. Om du inte befinner dig i en relation, står kortet för vilja av att inleda en stabil varaktig relation, men att du ännu inte hittat någon.

Ekonomi - Du bygger grunden till en framtid som kommer att ge dig ökade vinster. Just nu är förbättringen i inkomsterna liten, men den kommer att bli allt större.

Astrologisk korrespondens: Mars i stenbocken – Andra dekanen i stenbocken (1–10 januari)

Pentagramsviten

Mynt

Jord

Resurser

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.