Sex pentagram (Six of Pentacles): Ekonomisk framgång

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Sex pentagram i tarot, six of pentacles

Betalning av skulder, dela med sig, hjälpa någon eller få hjälp.

Problemet med det här kortet är att man aldrig vet vem som får och vem som ger. Men oftast uppstår någon form av balans.

Oftast dyker kortet upp under en period av ekonomiska problem, då man får hjälp av någon annan, men kortet dyker även upp för att meddela oss att vi kommer att ha tillräckligt med pengar eller för att företaget kommer att gå med vinst.

Kortet kan dock också betyda ojämlikhet i relationer.

Mynt står för det materiella, ägodelar, pengar och för det praktiska. Sexor står för tillrättaläggande.

Allmän betydelse - Kortet betyder gåvor, hjälp och tillfredsställelse och kan också indikera en ekonomisk framgångsrik period.

Jobb - Du får hjälp och stöd på ditt jobb (eller ditt arbetssökande) och detta känns mycket bra. Om du är skuldsatt och saknar pengar, kommer du att få hjälp med detta. Hjälp kan komma från vänner och bekanta.Kärlek - I din relation tar du och ger. Du kan också få viktig hjälp av någon som tycker om dig.

Ekonomi - Vinsterna blir ganska stora; du tjänar pengar och du kan även hjälpa andra. Du kommer även att ta tillräckligt med pengar för att kunna betala dina skulder.

Astrologisk korrespondens: Månen i oxen – Andra dekanen i oxen (1–10 maj)

Pentagramsviten

Mynt

Jord

Resurser

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.