Drottning i svärd (Queen of Swords)

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Drotnting i svärd i tarot, queen of swords

En cool intelligent kvinna som är kompetent och som gått genom mycket.

Hon är svår att imponera på, ännu svårare att manipulera. Hon kan också vara något av en häxa.

Kortet kan också betyda att man kommer att lära sig av sina erfarenheter.

Kortet kan också stå för institutionell makt. Drottning i Svärd är mer Kung i Svärds like (eller kvinnliga motsvarighet) än steget före som i andra sviter eftersom hon har samma status och makt som han.

Kortet kan i visa tolkningar stå för den absolut självständiga kvinnan. Drottning i Svärd är den enda drottningen i tarot som har absolut makt över sitt eget liv och självständighet.

Svärd står för tankar och idéer, kommunikation, skvaller, sjukdom och problem. Drottningarna står för kvinnlighet.

Allmänn betydelse - Kortet symboliserar en änka och ledsamhet, sterilitet och separation. En ledsen kvinna med auktoritet, som förstår sig på smärta och lidande.Jobb - Du arbetar med något intellektuellt, inom juridiken, som lärare, läkare eller annat. Objektivitet och opartiskhet, och även beslutsfattande är viktiga på ditt arbete. Om du inte känner igen dig, kan du bli medveten om att du har med en sådan person att göra eller att en sådan person håller ett öga på dig. Drottning i svärd står oftast för en kvinnlig jurist, polis, läkare eller liknande. Kortet kan också betyda att du är smart, objektiv, varken och kylig oavsett om du är arbetslös eller jobbar eller att du kommer i kontakt med någon myndighet.

Kärlek - Om du är kvinna, betyder kortet att du inte riktigt kan känna kärlek till någon människa, på grund av tidigare erfarengheter som har gjort dig känslomässig sval. Du klarar dig själv, är något bitter, använder din hjärna till 100% men ger inte utrymme för kärleken. Om du är man, träffar du en sådan kvinna - och det kan ta stor möda för att få hennes hjärta att smälta.

Ekonomi - Din ekonomi är så pass problematisk att du är i behov av proffessionell hjälp.

Astrologisk korrespondens: Vatten av luft: 21° jungfrun - 20° vågen

Svärdsviten

Svärd

Luft

Intelligens

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

 

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.