Twice.se

Tarotkortens betydelser

 

Riddare i svärd (Knight of Swords)

Riddare i svärd i tarot, knight of swords

En smart, intellektuell, ambitiös ung man. Kan vara något obalanserad. Kan också betyda att en man som innebär trubbel dyker upp. Man får att göra med professionella människor (läkare, jurister etc.)

Kortet kan också stå för mycket skvaller av den dåliga sorten, illvilja och kamp för rättvisan. Atmosfären är kylig, aggressiv och ytterst negativ. Kortet står för alla typer av konflikter som inbegriper mental eller verbal aggression. Kortet står därmed även för ett häftigt temperament, en vass tunga och förmågan att kyligt argumentera.

Svärd står för tankar och idéer, kommunikation, skvaller, sjukdom och problem. Riddare står för rörelse och förändring. De står aldrig stilla.

Jobb - Jobbsituationen påverkas negativt av skvaller och aggression. Vänta dig osämja med andra. Oavsett om du är arbetslös och söker arbete eller om du har ett jobb, vänta dig en försämring av din situation. Kortet kan också innebära irritation och bråk, liksom att kämpa för rättvisa.

Kärlek - Du träffar en smart man, men han har en skarp tunga och han kan vara svår att ha att göra med. Kortet kan också betyda att du inte kan få i stånd en relation på grund av skvaller, fiender och illvilliga människor.

Ekonomi - Du är irriterad över din ekonomiska situation. Kanske känner du att det inte är rättvisst att du har hamnat i den här situationen. Kortet kan också stå för en häftig diskussion med någon kring pengar.

Kortkombinationer med kort i stora arkana

Riddare svärd + 0. Narren = När du ger dig ut i debatten, kritiserar någon/något eller säger något om en situation, tänker du dig inte för eller följer ditt hjärta. Det kan handla om att följa en ideal, försvara en idé, en kompis, etc.

Riddare svärd + 1. Magikern = Du själv eller någon annan kan snedvrida en debatt till egen fördel. Man kan också hamna i en debatt med någon som är mycket skicklig och kunnig.

Riddare svärd + 2. Överprästinnan = Saker, hemligheter avslöjas genom kommunikation.

Riddare svärd + 3. Kejsarinnan = någon kritiserar ett kreativa projekt. Du kan själv så klart kritisera någon på ett kreativt sätt. Konflikter kan uppstå på grund av någon kvinna, eller på grund av en graviditet.

Riddare svärd + 4. Kejsaren = Man kan skälla ut någon eftersom man vill att denne skall sluta göra något. Man kan också revoltera mot regler som man ogillar och hamna i konflikter med personer som har makt.

Riddare svärd + 5. De älskade = Man kan bli irriterad över de val som man har framför sig och man gillar de inte. Man kan också argumentera att man måste göra moraliska val i någon situation eller att man bör välja med försiktiget. Man kan också kräva att någon måste välja något så snabbt som möjligt.

Riddare svärd + 6. Överprästen = Man skäller ut folk och moraliserar samtidigt. Argumenten man har är inspirerade av religiösa föreställningar eller etiska/moraliska överväganden.

Riddare svärd + 7. Vagnen = Man kan ta kontrollen över en situation genom att börja argumentera eller genom att börja skälla ut inblandade. Man har något att se till någon men man behöver resa. Det man har att säga påverkas av känslorna man har.

Riddare svärd + 8. Styrkan = utskällningar, verbala konflikter, någons kontrollbehov ger upphov till behov av inre styrka och uthållighet. Om riddare svärd representerar dig behöver du inse att om du ger dig ut och kritiserar andra så kan du räkna med problem och eventuellt med konsekvenser som testar din inre styrka.

Riddare svärd + 9. Eremiten = någons kritiska elaka eller arga kommentarer, eventuell mobbning, kan få dig att tänka, dra dig tillbaka, isolera dig själv under en tid. Du kan själv kritisera någons idéer och filosofier. Kanske ogillar du också att någon (en vän, ett barn, etc.) inte umgås med dig eller med vänner lite oftare. Du kan t ex tycka att personen är alltför reserverad, alltför tyst, alltför tillbakadragen. Du kan också bli isolerad om du ständigt kritiserar andra.

Riddare svärd + 10. Lyckans hjul = En diskussion, en debatt, en verbal konflikt, förändrar allting.

Riddare svärd + 11. Rättvisa = jobbiga anklagelser, anklagaren kan vara elak, kritisk, men öppen för debatt; man kan skälla ut och ankla någon annan för något samtididigt. Man kan också själv känna sig anklagad och starkt argumentera emot eller bli arg över det som man blir anklagad för.

Riddare svärd + 12. Den hängde = Man blir utskälld, mobbad, kritiserad men man gör inget åt det; man vet inte riktigt vad man skall göra. Man blir ett offer. Man vet just nu inte hur man skall hantera situationen ifråga.

Riddare svärd + 13. Döden = Verbala konflikter eller oenigheter leder till relationsslut eller en större förändring.

Riddare svärd + 14. Måttlighet = Konflikter dämpas ner med någon annan. Genom att prata ut eller argumentera emot kan man räkna med en minskning i problem och en förbättring.

Riddare svärd + 15. Djävulen = Konflikter av alla slag, en utskällning, mobbning, kan få dig att må riktigt dåligt. Denna kombination kan också innebära att någon runt dig eller du själv har svåra humörsvängningar och bör söka hjälp. Dessautom kan kortkombinationen även innebära att man blir irriterad och börja skälla ut, såra andras känslor, när man blir påverkad av något - kemiska preparat, alkohol, mediciner, ideologiskt eller moraliskt inflytande.

Riddare svärd + 16. Tornet = En konflikt kommer när du minst väntar dig. Det som någon säger kan förändra din syn på personen ifråga. Du kan till exempel inse att personen är elak. Å andra sidan kan denna kombination också stå för ett uppvaknande - du får reda på något som du inte varit medveten om.

Riddare svärd + 17. Stjärnan = Du hoppas att dina argument i en debatt hjälper. Kanske finns det också någon som försvarar dig.

Riddare svärd + 18. Månen = Du förstår inte riktigt varför du alltdig hamnar i konflikter, varför folk ständigt skäller ut dig, etc.

Riddare svärd + 19. Solen = Dina argument skapar tur och lycka. Du blir i debatten framgångsrik.

Riddare svärd + 20. Domen = Man försöker lära andra en läxa men man kan själv bli uppläxad. Det finns konsekvenser för det som man säger.

Riddare svärd + 21. Världen = Slut på debatt.

Kortkombinationer med svärdsviten

Riddare svärd + Ess svärd = Någons åsikter, kommentarer, utskällning, etc. kan få dig att ändra åsikt men du kan också gå till motattack eller ändra kurs. Du kan också segra i en debatt eller i en konfliktfylld situation.

Riddare svärd + Två svärd = Någon kan skälla ut dig eller har åsikter men du bryr dig inte om det och du är helt oberörd. Du kan själv försöka påverka någon genom olika argument som inte riktigt bryr sig. Inte heller ångrar du de hårda ord som du har sagt till någon annan.

Riddare svärd + Tre svärd = Någons kommentarer eller åsikter kan såra dina känslor. Verbala konflikter eller åsiktsskilnader leder till relationsslut.

Riddare svärd + Fyra svärd = Du kan bli störd av någon när du egentligen vill vila eller när du sover. Under en tid gräver du ner stridsyxan.

Riddare svärd + Fem svärd = Någon kan snedvrida det som du har att säga eller dina argument, eller motiv för att säga ifrån.

Riddare svärd + Sex svärd = Vetenskaplig argumentation. Irritation över att inget verkar hända eller för att allting sker så långsamt.

Riddare svärd + Sju svärd = Du kan skälla ut någon som har ljugit, manipulerad dig eller andra, stulit något. Diplomatiska konflikter, passiv aggressiva tendenser. Svaller.

Riddare svärd + Åtta svärd = Mobbning. Någon kan servera dig många lögner om dig själv eller andra som gör att du lever i en falsk verklighet.

Riddare svärd + Nio svärd = Konflikter och mobbning kan ge upphov till depression, sömnlösa nätter.

Riddare svärd + Tio svärd = Mycket stora konflikter. Man blir kritiserad eller attackerad av alla.

Riddare svärd + Page svärd = Man blir irriterad över någons spioneriförsök.

Riddare svärd + Drottning svärd = Man hamnar i en konflikt med en mycket kylig kvinna som inte gillar drama. Konflikt med en vetenskapskvinna. Om Drotning svärd representerar dig kan du ta rätt så mycket från någon annan, såsom kritik, hårda ord, anklagelser, etc.

Riddare svärd + Kung Svärd = Konflikt med en elak man, vetenskapsman. En mental konflikt ,en konflikt man har i tankarna, man kan argumentera med sig själv.

Kortkombinationer med pentagramsviten

Riddare svärd + Ess pentagram = En konflikt över en investering. Man vill kanske köpa någon och man blir utskälld för det, men någons kritik och hårda ord kan få dig att göra en investering med.

Riddare svärd + Två pentagram = Man skojar och leker med ord, åsikter och argument. Man kan också bråka för att man tycker att det är roligt.

Riddare svärd + Tre pentagram = Man bygger upp "ett fall" som man stödjer med argumentation. Man kan också skriva en uppsats med argument. Tre pentagram handlar om projekt som kommer att ge framgång. Någon kan kritisera ditt verk eller dina insatser.

Riddare svärd + Fyra pentagram = Ekonomiska förluster kan ge upphov till irritation och verbala konflikter. Du kan bli utskälld av någon eller kritiserad, etc. och det uppstår inre konflikt och frustration. Du kan också hålla fast vid en åsikt på grund av att man är mycket envis och för att man saknar flexibilitet.

Riddare svärd + Fem pentagram = Man argumenterar att man är ensam och sjuk. Man kan klandra andra för att man är ensam, på egen hand, sjuk, isolerad etc.

Riddare svärd + Sex pentagram = Du tjatar tills du får pengar av någon. Du kan också kritisera någons vinster, eller generösitet, eller staten för att de tar för mycket i skatt etc.

Riddare svärd + Sju pentagram = Eventuell kritik och tjatande ger inga bra resultat. Man misslyckas med sina argument.

Riddare svärd + Åtta pentagram = Man tjatar, varnar andra, kritiserar andra, för att man är orolig. Man kan gå in i minsta detalj när man kritiserar någons handlingar eller arbete. Man blir pressad till att jobba extra mycket, extra bra.

Riddare svärd + Nio pentagram = Man kan tjäna pengar på kritik, argumentation. Man mår riktigt bra av att säga ifrån. Man tjatar och tjatar tills man skaffar sig en massa pengar. Man kan bli kritiserad för sin rikedom.

Riddare svärd + Tio pentagram = Man tjatar och gapar tills man får pengar eller lön. Konflikter på grund av pengar.

Riddare svärd + Page pentagram = Man går till attack men page pentagram, är rätt så smart och kunnig. Han/hon är inte ett lätt byte.

Riddare svärd + Riddare pentagram = Du kan känna dig kritiserad men du vill bevisa motsatsen. Det kan också hända att du vill bevisa att du har rätt.

Riddare svärd + Drottning pentagram = Konflikt med en kvinna som har pengar och som tycker om att vårda andra, ta hand om andra, både människor och djur.

Riddare svärd + Kung pentagram = Konflikt med banken eller någon myndighet.

Kortkombinationer med stavsviten

Riddare svärd + Ess stavar = En verbal konflikt kan få dig att flytta, byta jobb, eller starta nya projekt. Du kan också tjata för att kunna flytta till ny lägenhet eller för att få nytt jobb.

Riddare svärd + Två stavar = Konflikt som leder till maktkamp och till att ett avstånd skapas mellan dig och någon annan.

Riddare svärd + Tre stavar = En verbal oenighet eller en konflikt kan få dig att söka nya möjligheter, att expandera, att söka sig till nya platser och nya människor. Någons argument kan få dig att utforska nya idéer.

Riddare svärd + Fyra stavar = Konflikter med familjen. Du når slutdestinationen med dina argument.

Riddare svärd + Fem stavar = En debatt omvandlas till en barnslig men frustrerande konflikt. Du kan också känna dig irriterad över vad någon säger till dig. Kritik kan också ge upphov till irritation.

Riddare svärd + Sex stavar = Du blir känd för dina åsikter eller för ditt sätt att debattera. I ditt följe kan det dock finnas både folk som håller med och som inte håller med.

Riddare svärd + Sju stavar = Du kan skälla ut någon för att du behöver försvara dig själv. Du kan också bli attacked av någon och du hamnar i självförsvar.

Riddare svärd + Åtta stavar = Mycket snabb kommunikation; väldigt mycket sägs på en kort stund. En konflikt på internet eller på telefon.

Riddare svärd + Nio stavar = Du är rädd att någon som brukar mobba, kritisera dig, etc. snart dyker upp. Du kan också skälla ut någon eller gå till attack för att du är rädd. Du kan säga något till någon, kritisera någon och du är rädd för att det uppstår konsekvenser.

Riddare svärd + Tio stavar = Många konflikter kan ge upphov till bördor och svårigheter. Det kan bli svårt att ständigt bli kritiserad, mobbad, eller höra någon gapa och bli irriterad eller arg.

Riddare svärd + Page stavar = Du kan ha att göra med personer som är barnsliga, rebelliska, bråkmakare. Stand up komedi.

Riddare svärd + Riddare stavar = Någons verbala attack kan ge upphov till flykt/kamp-responser hos någon annan.

Riddare svärd + Drottning stavar = Verbala konflikter och attacker med en kvinna som är rätt så självsäker, modig och rolig.

Riddare svärd + Kung stavar = Konflikt med en chef, en ledare, energisk person.

Kortkombinationer med bägarsviten

Riddare svärd + Ess bägare = Dina åsikter kan leda till ny bekantskaper och relationer samt nya vänner, och känslomässiga resor.

Riddare svärd + Två bägare = En intellektuell debatt mellan två människor.

Riddare svärd + Tre bägare = Skvaller, mobbning,konflikter, debatter med tre personer eller fler.

Riddare svärd + Fyra bägare = Man blir trött på någons kommentarer, argument och åsikter så man ger upp.

Riddare svärd + Fem bägare = Någon kan säga något som verkligen gör dig besviken. Du kan också ångra det som du har sagt till någon annan.

Riddare svärd + Sex bägare = Man hatar sitt förflutna och hur man blivit uppfostrad, hur föräldrar, syskon etc har påverkad en. Man kan också hamna i en konflikt över ett minne, hur man minns något eller någon.

Riddare svärd + Sju bägare = Många illusioner. Irrationella orealistiska argument.

Riddare svärd + Åtta bägare = Något som man tyckte var viktigt, en åsikt, känns inte lika viktig längre och man släpper taget och går vidare med sitt liv. Kanske vill man inte heller bråka längre. Man kan också undvika någon om är kritisk med starka åsikter.

Riddare svärd + Nio bägare = Man tjatar tils ens dröm kommer i uppfyllelse och får som man vill. Mobba någon som är överviktig.

Riddare svärd + Tio bägare = Man kan må bra genom att tala ut och säga vad man tycker.

Riddare svärd + Page bägare = Man kan intimidera någon eller man kan själv bli intimiderad.

Riddare svärd + Riddare bägare = Man utbyter intellektuella åsikter med någon annan och man kan bli vän med någon. Man relaterar med folk med samma intellektuella intressen.

Riddare svärd + Drottning bägare = Konflikter med vänninor; man kan argumentera att man bryr sig, att man älskar någon.

Riddare svärd + Kung bägare = Man hanterar sociala situationer på ett bra sätt eller bör göra det.

 

Svärdsviten

Svärd

Luft

Intelligens

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

 

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.